Ben ik klaar voor een subsidie- of fondsaanvraag?

Duiken in de wereld van subsidies en fondsen kan een overweldigende onderneming zijn, vol kansen maar ook uitdagingen. Het is niet enkel een kwestie van het vinden van een geschikte subsidie of fonds, maar vooral of jouw organisatie daadwerkelijk in de positie is om er optimaal gebruik van te maken.

Voordat je een diepe duik neemt in deze complexe arena, is het cruciaal om even stil te staan en te reflecteren: is mijn organisatie daadwerkelijk klaar om een subsidie of fondsaanvraag in te dienen? Het beantwoorden van deze vraag vereist een grondig inzicht in de structuur en capaciteit van jouw organisatie. Er zijn namelijk specifieke basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat je überhaupt overweegt om een subsidie- of fondsaanvraag te doen. Deze voorwaarden vormen de ruggengraat van een succesvolle aanvraag en zorgen ervoor dat de tijd en moeite die je investeert daadwerkelijk vruchten afwerpt. Hier zijn de vier basisstappen:

1. Wees een rechtspersoon voor een succesvolle fondsaanvraag

Een rechtspersoon is een juridisch begrip dat verwijst naar een entiteit die zelfstandig rechten en plichten kan hebben, net als een individu. Dit betekent dat een rechtspersoon zelfstandig contracten kan sluiten, bezittingen kan hebben en aansprakelijk kan zijn. Er zijn diverse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid. Hieronder volgt een korte uitleg over enkele van deze vormen:

Check Zorg Subsidies

Stichtingen

Een stichting heeft geen leden, zoals een vereniging, en wordt opgericht met een bepaald doel voor ogen, vaak sociaal, cultureel of charitatief. Stichtingen mogen geen winst uitkeren aan oprichters of bestuurders. Je richt een stichting op door middel van een notariële akte.

Check Zorg Subsidies

Verenigingen

Dit zijn organisaties die leden hebben en een bepaald doel nastreven, dat niet gericht is op het maken van winst. Een vereniging kan met of zonder notariële akte worden opgericht, maar alleen die met een notariële akte kunnen onroerend goed bezitten of erfgenaam zijn.

Check Zorg Subsidies

BV’s (Besloten Vennootschappen)

Een BV is een vennootschap waarvan het kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn. Het is een populaire rechtsvorm voor commerciële bedrijven. Een BV kent een of meer aandeelhouders en kan winst uitkeren aan deze aandeelhouders. De oprichting van een BV gebeurt via een notaris.

Check Zorg Subsidies

NV’s (Naamloze Vennootschappen)

Een NV is vergelijkbaar met een BV, maar de aandelen zijn vrij overdraagbaar en kunnen dus op de beurs worden verhandeld. De oprichting en statutenwijzigingen vereisen ook een notariële akte.

Het opzetten of aanvragen van een rechtsvorm gebeurt meestal via een notaris. Hier worden de statuten vastgelegd en krijgt de entiteit zijn officiële status. Na de oprichting bij de notaris moet elke rechtspersoon zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel, waarbij relevante details en documenten moeten worden overlegd.

Het kiezen van de juiste rechtsvorm hangt af van je doelen, de aard van je activiteiten, en hoe je wilt dat de aansprakelijkheid en winstverdeling wordt geregeld. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat je een keuze maakt.

2. ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling en de rol bij  een fondsaanvraag

De ANBI-status is een bijzondere erkenning vanuit de Nederlandse Belastingdienst voor organisaties die zich primair richten op het algemeen belang. Dit betekent dat de organisatie voor minimaal 90% activiteiten ontplooit die een bijdrage leveren aan de maatschappij als geheel. Deze status is niet zomaar een erkenning; het heeft daadwerkelijke fiscale voordelen voor de organisatie én voor de mensen die besluiten de organisatie financieel te ondersteunen.

Check Zorg Subsidies

Belastingvoordelen voor de ANBI zelf bij fondsaanvragen

Een organisatie met een ANBI-status hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangen. Hierdoor komt dus een groter deel van het geschonken bedrag daadwerkelijk bij de organisatie terecht, waardoor dit ten goede komt aan het algemeen belang waarvoor de instelling zich inzet.

Check Zorg Subsidies

Voordelen voor donateurs bij fondsaanvragen

Wanneer particulieren of bedrijven doneren aan een ANBI, kunnen zij deze giften onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit maakt het financieel aantrekkelijk voor gevers om juist deze organisaties te ondersteunen.

Het hebben van een ANBI-status versterkt niet alleen de geloofwaardigheid van een organisatie, maar het stimuleert ook giften door de aantrekkelijke fiscale voordelen die eraan verbonden zijn.

Voor een dieper inzicht in de voordelen en de voorwaarden van de ANBI-status, verwijzen we je graag naar ons artikel: Hoe je 3 keer voordeel hebt van de ANBI-status. Hierin gaan we uitgebreid in op de materie en laten we zien hoe organisaties en donateurs maximaal kunnen profiteren van deze status.

3. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)

De KvK is de officiële instantie waar alle bedrijven en organisaties in Nederland geregistreerd staan. Het biedt informatie over bedrijven, hun structuur en financiën, en zorgt voor transparantie in de Nederlandse zakenwereld. Inschrijving bij de KvK is niet alleen wettelijk verplicht voor de meeste ondernemingsvormen, het vestigt ook de officiële status van een bedrijf of organisatie. Om je in te schrijven bij de KvK moet je voldoen aan bepaalde criteria, zoals het hebben van een vestigingsadres en het betalen van inschrijfkosten.

4. Beschik over eigen financiële bijdragen

Je organisatie moet kunnen aantonen dat ze over een eigen financiële bijdrage beschikt van tussen de 20% en 40% van de totale kosten van het project. Dit laat zien dat je organisatie betrokken en geïnvesteerd is in het project, wat vaak een vereiste is voor veel subsidieverstrekkers.

Wil je meer weten en echt een expert worden in de wereld van subsidies en fondsenwerving? Meld je dan aan voor onze training: Word een pro in subsidies- en fondsenwerving! In deze training duiken we dieper in op het onderwerp: Ben ik klaar voor een subsidie of fondsaanvraag? We kijken ernaar uit om onze expertise met je te delen!

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.