Investeren in Welzijn met ZonMw Subsidies

Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen; dat is de missie waar ZonMw zich al decennialang voor inzet. Vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn gaat over meer dan alleen medische behandelingen en geneesmiddelen. Het is verweven met bredere maatschappelijke vraagstukken. In dit artikel zullen we ZonMw in detail onderzoeken, hun kernactiviteiten bespreken en drie specifieke subsidies uitlichten die een belangrijk deel van hun werkzaamheden vormen.

Wie is ZonMw?

ZonMw, de verbindende kracht achter vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, speelt een sleutelrol in het programmeren en financieren van onderzoek en vernieuwing in Nederland. De organisatie werkt nauw samen met een brede groep belanghebbenden zoals onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, cliënten en burgers, nationaal en internationaal.

Kernactiviteiten

1. Programmeren en Financieren

Het programmeren en financieren van onderzoek en innovatie in gezondheid, zorg en welzijn. ZonMw stimuleert multidisciplinaire en internationale samenwerking. Alle verschillende subsidies die ZonMw verstrekt, zijn te vinden in onze ZorgSubsidieKalender database. Om alle subsidies te bekijken, inclusief hun deadlines en budgetten, kun je een abonnement afsluiten. Zo blijf je altijd op de hoogte van de meest relevante mogelijkheden voor jouw onderzoek en/of project.

2. Stimuleren van Impact

Bij ZonMw is het stimuleren van impact niet slechts een doel op zich, maar een essentieel onderdeel van de organisatie. Dit betreft het daadwerkelijk toepassen van kennis in de praktijk, om zo tastbare verandering en verbetering te realiseren in gezondheid, zorg en welzijn. Hierbij richt ZonMw zich op het versnellen van doorbraken door het faciliteren van samenwerking tussen onderzoekers, zorgverleners en beleidsmakers. Door een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en praktische toepassingen, zorgt ZonMw ervoor dat nieuwe inzichten snel en effectief kunnen worden geïmplementeerd. Dit draagt bij aan de kwaliteit, relevantie en toegankelijkheid van gezondheidszorg voor iedereen.

3. Signaleren van Kennisbehoeftes

Het signaleren van kennisbehoeftes is een andere cruciale kernactiviteit van ZonMw. Hierbij gaat het om het identificeren van ontbrekende kennis en het aanjagen van oplossingen. ZonMw heeft een unieke positie om te zien waar de lacunes in kennis zich bevinden en welke vraagstukken nog onbeantwoord zijn. Samen met onderzoekers, opdrachtgevers, de praktijk, onderwijs en burgers wordt er aandacht gevraagd voor deze gebieden. Door deze behoeften te adresseren en te focussen op het ontwikkelen van nieuwe inzichten, draagt ZonMw bij aan het oplossen van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Hierdoor kan de kennis en innovatie in de gezondheidszorg voortdurend worden verbeterd en aangepast aan veranderende behoeften en uitdagingen.

De kernwaarden zorgvuldigheid, toegankelijkheid, initiatiefrijkheid en verbindendheid leiden ZonMw in hun werk om een goede gezondheid bereikbaar te maken voor iedereen.

Opdrachtgevers en Partners

De belangrijkste opdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ook andere ministeries en internationale programma’s maken deel uit van ZonMw’s netwerk, waaronder programma’s medegefinancierd door de Europese Commissie.

Drie ZonMw Subsidies Uitgelicht

Check Zorg Subsidies

ZonMw – Open ronde 6: Onderzoek naar Effectiviteit en Kosten van Hulpmiddelenzorg Thuis

Door het financieren van onderzoek wil het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis kennisontwikkeling stimuleren over de kwaliteit en specifiek de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van hulpmiddelenzorg thuis.

Budget: maximaal € 600.000,- per onderzoeksvoorstel
Deadline: 28 september 2023, om 14:00 uur (projectvoorstel)
Log in en bekijk regeling >>

Check Zorg SubsidiesZonMw – Goed Gebruik Geneesmiddelen – Open Ronde 13

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Binnen de Open Ronde is een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt. Hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden.

Budget: Projecten mogen een totaal projectbudget omvatten van maximaal € 1 miljoen.
Deadline: 19 september 2023, vóór 14:00 (projectidee). 5 maart 2024, vóór 14:00 (uitgewerkte subsidieaanvraag)
Log in en bekijk regeling >>

Check Zorg SubsidiesZonMw – Complexe vragen huisartsgeneeskunde

Het doel van deze subsidieoproep is het mogelijk maken een antwoord te vinden op kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde (NOH) en NHG-lacunes die gesignaleerd zijn door het NHG na het verschijnen van de NOH. Het gaat vooral om kennisvragen die aansluiten bij een aanpak volgens het MRC framework for complex interventions.

Budget: maximaal € 800.000,- per subsidieaanvraag. In totaal is er in deze ronde € 4.000.000,- beschikbaar.
Deadline: 14:00 op 12 september 2023
Log in en bekijk regeling >>

Even samenvatten

ZonMw is een centrale speler in de Nederlandse gezondheidszorg, zowel op nationaal als internationaal vlak. Door het programmeren en financieren van onderzoek en innovatie, het stimuleren van de impact van die kennis en het signaleren van kennisbehoeftes, draagt ZonMw bij aan de vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn. Met opdrachtgevers die zich uitstrekken over verschillende ministeries en internationale partners, en een breed scala aan subsidies zoals de drie hierboven genoemde, blijft ZonMw zich inzetten voor een wereld waarin goede gezondheid voor iedereen bereikbaar is.

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.