Wat is mentale gezondheid?

Begeleid jij mensen die zich mentaal gezonder willen voelen? Mentale gezondheid is een belangrijk onderwerp dat de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt, ook vanuit de overheid. We lichten in dit artikel 5 actuele subsidies voor je uit die gericht zijn op het bevorderen van de mentale gezondheid. Maar eerst: Wat is mentale gezondheid?

Definitie van mentale gezondheid

Er bestaat geen eenduidige definitie van mentale gezondheid, maar er zijn wel gemeenschappelijke elementen die het identificeren. In opdracht van de overheid hebben het RIVM en het Trimbos-instituut samengewerkt om tot een bruikbare definitie te komen. Mentale gezondheid wordt door hen gedefinieerd als “de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Tegelijkertijd gaat het ook over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren.” Deze definitie benadrukt het belang van veerkracht, zelfacceptatie, het omgaan met emoties en het vinden van een balans tussen werk en privé.

Er komt steeds meer bewustzijn voor het mentale welzijn van mensen en daardoor komen er dus ook meer subsidies beschikbaar om dit te bevorderen bij diverse doelgroepen. We lichten er vijf voor je uit.

5 Actuele subsidies voor de mentale gezondheidszorg

ZonMw – Implementatieonderzoek mentale gezondheid

Subsidie voor het versterken van de implementatie van effectieve en kansrijke interventies gericht op mentale gezondheid en het in kaart brengen van kennis, kansen en knelpunten over inbedding, implementatie, borging en opschaling.
Budget: maximaal € 265.000,- per project.
Deadline: 11 juli 2023
Log in en bekijk regeling

Gemeente Tilburg – Passende ondersteuning weerbaar en mentaal gezond

Levert jouw organisatie of initiatief een bijdrage aan vroegsignalering of preventie op maat in het domein van de mentale gezondheid? Dan kom je misschien in aanmerking voor subsidie van de gemeente Tilburg.
Budget: geen vaststaand bedrag. In totaal is er € 1.997.700,- beschikbaar.
Deadline: 15:00 op 4 september
Log in en bekijk regeling

O&O-fonds GGZ – Aanpak werkdruk en regeldruk

O&O-fonds GGZ ondersteunt ggz-organisaties met een vereenvoudigde stimuleringsregeling voor aanvragen die zijn gericht op de uitvoering van plannen om werkdruk en regeldruk te verminderen.
Budget: maximaal € 5.000,- per aanvraag
Deadline: jaar rond
Log in en bekijk regeling

Zorginstituut – Anonieme e-mental health 2023

Om een vorm van zorg te bieden, of een opstapje naar reguliere zorg, is het van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien. Anoniem verleende zorg kan niet worden gedeclareerd bij zorgverzekeraars. Daarom is er de subsidieregeling anonieme e-mental health.
Budget: minimaal € 50.000,- en maximaal € 700.000,- per aanvraag
Deadline: 1 oktober 2023
Log in en bekijk regeling

Stichting JONG

Stichting Jong geeft financiële steun aan projecten voor kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar die wat extra steun in het leven kunnen gebruiken op lichamelijk, geestelijk of sociaal gebied.
Budget: maximaal € 10.000,- per aanvraag, bij structurele relaties kan de stichting tot € 50.000,- per jaar beschikbaar stellen.
Deadline: jaar rond, het bestuur vergadert 4x per jaar
Log in en bekijk regeling

Naast deze vijf regelingen zijn er nog veel meer subsidies beschikbaar op het gebied van mentale gezondheid, vitaliteit en de geestelijke gezondheidszorg. Die vind je ook bij ons in de database.

Hulp nodig bij het aanvragen van subsidies?

Om ervoor te zorgen dat jouw subsidieaanvraag succesvol verloopt is het verstandig om hulp in te schakelen van experts op dit gebied. Er zijn verschillende organisaties die zich hierin hebben gespecialiseerd en jou kunnen ondersteunen bij het opstellen van een goede aanvraag. Naast dat wij een prachtige cursus ‘Word een Pro‘ bieden, plaatsen wij op de site van de ZorgSubsidieKalender ook regelmatig gratis tips die jou kunnen helpen bij jouw subsidieaanvraag.

Neem een kijkje!

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.