Hoe je 3 keer voordeel hebt van de ANBI-status

Ontvangt jouw organisatie subsidies of donaties? Dan willen zowel jij als de donerende partij dat de bijdrage natuurlijk volledig ten goede komt aan de doelgroep. Daarom probeer je je organisatie- en projectkosten zo laag mogelijk te houden. Waarschijnlijk werk je daarom ook (deels) met vrijwilligers. Hoe zit het precies met een ANBI-status? En wat zijn de voordelen van een ANBI-status? In dit blog leggen we dat uit.

 

Met de ANBI-status laat je zien dat jij de juiste partij bent om aan te doneren

Wil je het zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk maken voor subsidieverstrekkers, fondsen en donateurs om te doneren? En wil je overkomen als een degelijke en betrouwbare partij die verantwoord omgaat met de gedoneerde gelden? Maak je organisatie dan aantrekkelijk met de ANBI-status!

Wat je natuurlijk niet wil, is dat de belastingdienst je ontvangen donaties of subsidie-inkomsten aanmerkt als omzet. Je bent dan namelijk verplicht om over dat bedrag 21% BTW af te dragen. Bovendien heb je dan minder te besteden ten behoeve van je doelgroep. Een zeer onwenselijke situatie voor zowel jou als de donerende of subsidiërende partij!

 

Wat is een ANBI-status precies?

Gelukkig heeft de Belastingdienst de ANBI-status in het leven geroepen. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status is inmiddels toegekend aan meer dan 60.000 stichtingen. Daarbij is het wel belangrijk te vermelden dat het aantal ANBI’s in de afgelopen jaren flink is gegroeid en er is kritiek op de regelgeving vanwege een gebrek aan transparantie. Onder andere de invoering van de nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) moet fraude en misbruik tegengaan. Daarnaast is er ook nog andere regelgeving in voorbereiding.

 

Dit zijn de voordelen van de ANBI-status

Voordeel 1: Vrijstelling van erf- en/of schenkbelasting

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
En wanneer een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
Vaak moet je organisatie wel aan specifieke voorwaarden voldoen, raadpleeg bij twijfel vooraf de belastingdienst.

Voordeel 2: Giften zijn voor donateurs aftrekbaar van de belasting

Voor de donateur van een gift aan een ANBI is het ook prettig om te weten dat zijn gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De ANBI-status maakt jouw organisatie dus ook aantrekkelijk(ker) voor donateurs om aan te doneren!

Voordeel 3: De ANBI-status fungeert ook als ‘keurmerk’

Het hebben van een ANBI-status werkt ook als een soort ‘keurmerk’ voor je organisatie. Het geeft namelijk aan dat je aan bepaalde criteria voldoet. Hierdoor kunnen (potentiële) subsidieverstrekkers, fondsen en donateurs zelfs makkelijker over de streep worden getrokken omdat ze je zien als een betrouwbare partij. En daarmee kan het werven van fondsen en donateurs dus ook zelfs makkelijker voor je worden. Gebruik je ANBI-status dus ook op je website of in je externe communicatie.

 

ANBI-status als eis bij een subsidie- of fondsaanvraag

Er is nog een belangrijke reden om de ANBI-status aan te vragen. Veel geldgevers stellen als eis dat je een ANBI-status hebt. Zonder deze status kun je zelfs geen aanvraag indienen. Andere fondsen geven aan dat ze ‘bij voorkeur’ doneren aan organisaties met een ANBI-status.

Er is dus alle reden om je hierin goed te verdiepen en te onderzoeken of je organisatie in aanmerking komt voor deze status.

 

Aan welke voorwaarden moet je organisatie voldoen om de ANBI-status te krijgen?

Hieronder zie je een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden.

Je organisatie:

  1. laat minimaal 90 procent van het geld ten goede komen aan het ‘algemeen nut’. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. O.a. sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen zijn dus geen ANBI;
  2. heeft geen winstoogmerk;
  3. mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk voor het doel van de organisatie (‘bestedingscriterium’);
  4. beperkt de beloning voor bestuurders tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
  5. heeft een actueel beleidsplan;
  6. heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
  7. publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Bekijk hier de volledige lijst van criteria van de Belastingdienst. Ontdek op deze manier snel of je een ANBI-status krijgt.

 

Meer informatie & ANBI-status aanvragen

Belastingdienst – algemene informatie over de ANBI-status

Direct de ANBI-status aanvragen bij de Belastingdienst

 

Wil je zelf leren om succesvol subsidies en fondsen aan te vragen?

Bekijk dan ons online trainingsprogramma

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.