Week van Het Vergeten Kind: subsidies en fondsen uitgelicht

Van 29 januari tot en met 4 februari is het de Week van Het Vergeten Kind. Tijdens de Week van het Vergeten Kind is er speciale aandacht voor de kwetsbare kinderen in de samenleving. Door het hele land worden verschillende activiteiten georganiseerd om hen een steuntje in de rug te geven.

Waarom de Week van Het Vergeten Kind?

Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste kinderen ter wereld. Zo blijkt uit onderzoek. Helaas geldt dat niet voor alle kinderen in het land. Duizenden kinderen in Nederland worden verwaarloosd of mishandeld. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders kunnen wonen en uit huis worden geplaatst. De trauma’s laten diepe sporen na. Er zijn ook kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks te maken hebben met ernstige problemen van hun ouders, zoals verslaving, schulden en psychische problemen. Deze week is een initiatief van Stichting Het Vergeten Kind en vindt al sinds 2014 plaats.

Subsidies en fondsen voor het vergeten kind

Het is mooi dat er deze week extra aandacht is voor kwetsbare kinderen, maar voor deze kinderen is het vaak een structureel probleem dat het hele jaar aanwezig. Daarom is het fijn dat burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersprojecten zich continu voor hen inzetten. En dat vraagt om mensen, maar ook om financiering!

In het kader van de Week van Het Vergeten Kind delen we een aantal regelingen die dit soort projecten financieren.

oranje vinkjeEightplusTwo Foundation

De Eight plusTwo Foundation heeft als doel het ondersteunen van organisaties en activiteiten, die zich richten op kinderen, jongeren en ouderen, vooral indien zij kansarm of kwetsbaar zijn. Zij doet dit primair in Nederland, maar daar waar nodig ook in het buitenland.

Budget: geen vaststaand bedrag
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk de regeling >>  

 

oranje vinkje

Kanjers voor Kanjers

Kinderen dicht bij huis blij maken. Dát is wat Kanjers voor Kanjers met de ondersteuning van projecten voor sport en spel voor ogen heeft. Regionale, kleinschalige initiatieven voor kinderen die niet, of onvoldoende in staat zijn om te spelen en sporten. Kinderen waarvan je weet dat ze thuis bijna nooit iets extra’s krijgen, omdat er nauwelijks geld is. Een kind dat langdurig ziek is, kinderen met een beperking, kinderen die om wat voor reden niet thuis kunnen wonen of geen kind kunnen zijn.

Budget: ca. € 2.500,- per aanvraag. Een keer per jaar selecteren ze een groot project van ca. €20.000,-.
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk de regeling >>  

 

oranje vinkje

Stichting Pieter Arie van der Kooijfonds

Het Pieter Arie van der Kooijfonds is een klein fonds dat initiatieven ondersteunt op sociaal, cultureel en educatief gebied voor kinderen en jongeren in financieel minder draagkrachtige situaties. Zij doen dit in de vorm van een financiële bijdrage die soms net dat steuntje kan geven om een goed initiatief in daadkracht om te zetten.

Budget: maximaal € 5.000,- per aanvraag
Deadlines: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober 2022

Log in en bekijk de regeling >>  

 

Meer fondsen en subsidies bekijken?

Hopelijk heeft dit lijstje je al verder geholpen. Dit waren maar een paar voorbeelden van fondsen en subsidies gericht op het vergeten kind. In onze fondsen- en subsidiedatabase staan er nog veel meer. Op het moment van schrijven hebben wij deze maand 84 nieuwe of vernieuwde fondsen en subsidies geplaatst! Deze staan uiteraard op deadline in onze database. Wil je hierover actueel geïnformeerd blijven en toegang krijgen tot meer dan 1.000 fondsen en subsidies in Zorg en Welzijn? Neem dan een abonnement op onze database.

Neem een jaarabonnement >>

Al klant? Log dan in en bekijk meteen de volledige lijst van regelingen voor kinderen >>