Wegwijs in de subsidie- en fondsenjungle -10 tips

Wegwijs in de subsidie- en fondsenjungle . De top 5 van vermogensfondsen in Zorg en Welzijn is goed voor een budget van zo’n 140 miljoen euro. Maar helaas: dat geld krijg je niet zomaar. En verdwalen in de subsidie en fondsenjungle is makkelijk. In dit blog geven we je 10 handige tips bij het aanvragen van subsidie.

Wegwijs in de subsidie- en fondsenjungle – 10 tips

1: Professionaliseer je subsidiemanagement

Het besef dat fondsen- en subsidieaanvragen van topkwaliteit moeten zijn dringt gelukkig steeds meer door bij zorg- en welzijnsorganisaties. Waar in het verleden betrokken medewerkers de fondsenwerving ‘erbij’ deden, hebben inmiddels steeds meer organisaties een intern bureau. Of ze huren professionele fondsenwervers in. Dat voorkomt onnodige verspilling van tijd en vergroot je kans op succes aanzienlijk.

2: Bel of ga op bezoek

Neem altijd contact op met de subsidieverstrekker of het fonds voordat je een aanvraag gaat schrijven. Vaak zijn er veel criteria waaraan je moet voldoen, en je ontdekt zo welke belangrijk zijn en welke minder belangrijk? Is er een beoordelingscommissie? En wie zit daar in? Bij grote aanvragen loont het zeker om op bezoek te gaan en een voor-aanvraag met hen door te nemen.

3: Voorkom reputatieschade

Door onervarenheid en enthousiasme denk je mogelijk dat je wegkomt met een half ingevulde projectaanvraag. Helaas is dat niet zonder risico. Je bezorgt de beoordelaars zo onnodig werk en dat zorgt voor irritatie. De kans bestaat dat je een kruisje achter je naam krijgt. Daar heb je last van bij een volgende aanvraag bij diezelfde subsidieverstrekker.

4:  Mis geen deadlines

Subsidieverstrekkers en fondsen hebben zelf een een plan én een planning. Ze stellen jaarlijks thema’s vast waarbinnen aangevraagd kan worden. Dat kan gaan om een specifieke doelgroep, het stimuleren van een innovatie of het oplossen van een probleem. Daarnaast stellen ze deadlines vast waarbinnen aanvragen kunnen worden ingediend. Soms is dat zelfs maar één keer per jaar. Als abonnee op onze database, verspil je geen kostbare tijd meer met het zoeken naar subsidies en fondsen. Probeer gratis één maand onze ZorgSubsidieKalenderdatabase.

5: Begin op tijd

Wil je morgen starten met je project? Dan had je 7 tot 10 maanden geleden moeten beginnen met schrijven. Dat is de gemiddelde doorlooptijd voor een subsidie- of fondsaanvraag. Ga uit van ongeveer 3 maanden voor het schrijven van je projectplan en de interne afstemming daarover. En reken daarna nog 3 tot 4 maanden voordat je plan is beoordeeld en je mogelijk geld ontvangt.

6: Betrek je doelgroep

Onderbouw altijd je aanvraag vanuit het perspectief van je doelgroep. Financiers verwachten dat je luistert naar je doelgroep en deze actief betrekt bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van je project.

7: Voorkom het venijn in de staart

Bij het online indienen van een aanvraag kom je vaak op het allerlaatste moment tot vervelende ontdekkingen zodra je het systeem opent. Op de laatste pagina’s, vlak voordat je de aanvraag moet ondertekenen, zie je een lijst met verplichte bijlagen. Check ruim van te voren welke bijlagen gevraagd worden. Download hier onze gratis Checklist.

8: Check de voorwaarden

Je hebt een subsidie binnengehaald, yes! Maar… wat zijn de voorwaarden voordat het geld daadwerkelijk op je rekening staat? Zorg dat je die van tevoren in beeld hebt. Zo zijn er bijvoorbeeld fondsen die pas na afloop van een project de toegezegde bijdrage betalen. De vraag is dan of je zelf alles kunt voorfinancieren. Bekijk hier de veelvoorkomende voorwaarden.

9: Zorg voor referenties

Wanneer anderen jouw plan steunen, helpt dat bij het overtuigen van de financier voor je aanvraag. Zorg dus voor relevante en onafhankelijke referenties. Deskundige mensen die met een mooie quote jouw plan aanbevelen. Uiteraard vraag je altijd vooraf toestemming of je hun naam en contactgegevens mag opnemen in je plan. Lees hier wie je kunt vragen als referentie.

10: Leer van een afwijzing

Jammer, je aanvraag is afgewezen. Waarom? Je was goed maar niet goed genoeg om ‘boven de streep’ te eindigen? Zoek áltijd uit waarom je aanvraag is afgewezen. Zo kun je weloverwogen een nieuwe aanvraag indienen.

Verdwaal niet in de subsidie- en fondsenjungle!

Wegwijs in de subsidie- en fondsenjungle, meld je dan aan voor onze online training ‘Word een Pro in Subsidie- en fondsenwerving‘.

Probeer gratis één maand onze ZorgSubsidieKalenderdatabase >>

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.