Kan ik zelf subsidie aanvragen?

Vereisten bij het aanvragen van subsidie

“Kan ik zelf subsidie aanvragen?” Deze vraag krijgen we bij ZorgSubsidieKalender regelmatig te horen. Helaas moeten we vaak ‘Nee’ verkopen.

Als particulier of groepje particuliere initiatiefnemers is het vrijwel onmogelijk om subsidie aan te vragen. Ook BV’s komen minder makkelijk in aanmerking omdat zij een winstoogmerk hebben. Tenzij je als BV een vriendenstichting hebt of aan kunt tonen dat de donatie volledig ten goede komt aan de doelgroep.

De meeste subsidies en fondsen worden verstrekt aan zogenaamde rechtspersonen. En dan vooral aan rechtspersonen zonder winstoogmerk.

Wat is een rechtspersoon?

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen, dat wil zeggen, ook een rechtssubject wordt. Dat wil zeggen, een rechtspersoon kan bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden…’

Voorbeelden van rechtspersonen zijn:

 • stichting
 • vereniging
 • coöperatie
 • kerkgenootschap
 • gemeente

Bron: Wikipedia

Waarom kan alleen een rechtspersoon subsidie aanvragen?

Subsidieverstrekkers hebben meerdere redenen waarom zij alleen rechtspersonen laten aanvragen:

 1. De subsidie is vaak bedoeld voor maatschappelijke initiatieven. Bij een rechtspersoon biedt de beschrijving van de doelstelling van de rechtspersoon handvatten voor de beoordeling of het initiatief echt een maatschappelijk initiatief is.
 2. Een rechtspersoon bestaat vaak uit meerdere personen, zodat er minder snel sprake zal zijn van een initiatief dat zich richt op een privébelang.
 3. Initiatieven zullen vaker een duurzaam karakter hebben of een langere spin-off krijgen doordat zij zijn ingebed in een organisatie.
 4. Met het stellen van deze eis wordt gestimuleerd dat mensen gaan samenwerken.
 5. Ook vinden subsidieverstrekkers het belangrijk om een rechtspersoon verantwoordelijk te kunnen stellen voor het nakomen van de prestaties. Mocht om welke reden dan ook de subsidie teruggevorderd moeten worden, dan kan deze worden opgelegd aan een rechtspersoon en niet aan een natuurlijk persoon die anders met zijn of haar privévermogen aansprakelijk gesteld moet worden.

Hoe richt ik een rechtspersoon op?

Er zijn verschillende soorten rechtspersonen. Bij de keuze voor een bepaald type rechtspersoon is de doelstelling bepalend voor de keuze. Is het doel ideëel of sportief, dan is een stichting of vereniging de meest aangewezen rechtsvorm.

Het oprichten van een rechtspersoon kan alleen bij de notaris en je hebt flink wat ‘huiswerk’ te doen. Denk aan:

 1. het opstellen van een plan met daarin doel, de doelgroep, de activiteiten en de financiën van je rechtspersoon
 2. het opstellen van statuten en evt. een huishoudelijk reglement
 3. inschrijven bij de Kamer van Koophandel (verplicht)
 4. een bankrekening openen
 5. begroting opstellen
 6. administratie opzetten
 7. fondsen en/of donateurs werven
 8. een domeinnaam vastleggen en een website bouwen
 9. vrijwilligers werven

Wat zijn de kosten?

Het oprichten van een rechtspersoon bij de notaris kost ca. € 500,-.

Daarnaast moet je rekening houden met de kosten die voortvloeien uit de voorbereidende acties, zoals hierboven beschreven, bijvoorbeeld het (laten) bouwen van een website. Houd dus rekening met een bedrag tussen de ca. € 1.000 en € 2.000,-

Aan welke andere eisen moet ik voldoen om een subsidie of fonds aan te vragen?

Naast het hebben van een rechtspersoon zijn er ook nog andere eisen waaraan je moet voldoen om een eerste aanvraag te kunnen indienen.
Wij hebben een unieke online training ontwikkeld met 12 modules, waarin we je stap voor stap uitleggen hoe je succesvol subsidies en fondsen kunt werven. Deze training kun je in je eigen tempo volgen. Je ontvangt daarbij een fysieke trainingsmap met veel extra artikelen. De trainingsmap sluit naadloos aan bij de online training. En… we laten je niet aan je lot over. Iedere maand kun je deelnemen aan de online vraag- en antwoordsessie waarin je al je vragen kunt stellen. Lukt het je niet om in te loggen? Geen probleem, je kunt alles terugluisteren via je online leeromgeving. En ook na een jaar kun je nog bij ons terecht! Ben je benieuwd hoe onze training is opgebouwd?

Bekijk hier gratis de eerste module!