Kan ik zelf een subsidie of fonds aanvragen?

Vereisten bij het aanvragen van subsidie

“Kan ik zelf subsidie aanvragen?” Deze vraag krijgen we regelmatig bij ZorgSubsidieKalender. Helaas moeten we vaak ‘Nee’ verkopen.

Als particulier of als groepje particuliere initiatiefnemers is het vrij lastig om geld te krijgen van een fonds of subsidieverstrekker. Ook BV’s komen minder makkelijk in aanmerking, omdat zij veelal een winstoogmerk hebben. Tenzij je als BV een vriendenstichting hebt of aan kunt tonen dat de donatie volledig ten goede komt aan de doelgroep. Wat dat betreft worden geldgevers de laatste jaren wat soepeler bij hun toekenningen aan de zogenaamde ‘maatschappelijke BV’s.

De meeste subsidies en fondsen worden dus verstrekt aan zogenaamde rechtspersonen. En dan vooral aan rechtspersonen zonder winstoogmerk.

Wat is een rechtspersoon?

Officieel luidt de definitie van rechtspersoon zo: ‘Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden en rechtshandelingen verrichten als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen, dat wil zeggen, ook een rechtssubject wordt. Met andere woorden, een rechtspersoon kan bezittingen en schulden hebben, overeenkomsten aangaan, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.’

Maar wat betekent dit nu precies? Als je onderneming een rechtspersoon is, betekent dit dat je onderneming zelf rechten en verplichtingen kan hebben. Je onderneming kan dan dus zelf besluiten nemen, overeenkomsten sluiten en schulden aangaan. Net als een echt mens van vlees en bloed dus, maar toch niet helemaal. Een rechtspersoon zal bijvoorbeeld nooit zelf kunnen tekenen.

Voorbeelden van rechtspersonen zijn:

 • stichting
 • vereniging
 • coöperatie
 • kerkgenootschap
 • gemeente

Bron: Wikipedia

Waarom kan alleen een rechtspersoon subsidie aanvragen?

Subsidieverstrekkers hebben meerdere redenen waarom zij alleen rechtspersonen laten aanvragen:

 1. De subsidie is vaak bedoeld voor maatschappelijke initiatieven. Bij een rechtspersoon biedt de beschrijving van de doelstelling van de rechtspersoon handvatten voor de beoordeling of het initiatief echt een maatschappelijk initiatief is.
 2. Een rechtspersoon bestaat vaak uit meerdere personen, zodat er minder snel sprake is van een initiatief dat zich richt op een privébelang.
 3. Initiatieven hebben vaker een duurzaam karakter of een langere spin-off doordat ze zijn ingebed in een organisatie.
 4. Met deze eis stimuleren subsidieverstrekkers dat mensen gaan samenwerken.
 5. Ook vinden subsidieverstrekkers het belangrijk om een rechtspersoon verantwoordelijk te kunnen stellen voor het nakomen van de prestaties. Mocht om welke reden dan ook de subsidie teruggevorderd moeten worden, dan kan deze worden opgelegd aan een rechtspersoon. En niet aan een natuurlijk persoon die anders met zijn of haar privévermogen aansprakelijk gesteld moet worden.

Hoe richt ik een rechtspersoon op?

Er zijn verschillende soorten rechtspersonen. Bij de keuze voor een bepaald type rechtspersoon is de doelstelling bepalend voor de keuze. Is het doel ideëel of sportief, dan is een stichting of vereniging de meest aangewezen rechtsvorm.

Het oprichten van een rechtspersoon kan alleen bij de notaris en je hebt flink wat ‘huiswerk’ te doen. Denk aan:

 1. het opstellen van een plan met daarin doel, de doelgroep, de activiteiten en de financiën van je rechtspersoon
 2. het opstellen van statuten en evt. een huishoudelijk reglement
 3. inschrijven bij de Kamer van Koophandel (dit is verplicht)
 4. een bankrekening openen
 5. begroting opstellen
 6. administratie opzetten
 7. fondsen en/of donateurs werven
 8. een domeinnaam vastleggen en een website bouwen
 9. vrijwilligers werven

Wat zijn de kosten?

Het oprichten van een rechtspersoon bij de notaris kost ca. € 500,-.

Hou daarnaast rekening met de kosten die voortvloeien uit de voorbereidende acties, zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld het (laten) bouwen van een website. Hou dus rekening met een bedrag tussen de ca. € 1.000 en € 2.000,-

Aan welke andere eisen moet ik voldoen om een subsidie of fonds aan te vragen?

Naast het hebben van een rechtspersoon zijn er veel andere eisen waaraan je moet voldoen om een eerste projectaanvraag te kunnen indienen.
Wij hebben een unieke online training ontwikkeld waarin we je stap voor stap uitleggen hoe je succesvol subsidies en fondsen kunt werven. Deze training volg je in je eigen tempo. Je ontvangt thuis een trainingsmap die naadloos aansluit op de online training. En… je hoeft het niet alleen te doen. Er is een maandelijkse online vraag- en antwoordsessie waar je medecursisten ontmoet en samen kan sparren. Ook kan je tijdens deze sessies al je vragen aan Stance stellen. Kun je er een keer niet bij zijn? Geen probleem, je kunt alles terugluisteren via je online leeromgeving.

Benieuwd naar deze training? Klik op de knop hieronder en bekijk alvast gratis deel 1.

Bekijk deel 1 van de online training >>