Aanvragen bij het VSBfonds? Altijd eerst bellen!

“Bel ons altijd voordat je gaat schrijven!”

We interviewden Steffen de Wolff, adviseur externe betrekkingen van het VSBfonds

Jaarlijks krijgen we meer dan 3.000 aanvragen binnen!

Steffen: “Jaarlijks krijgen we bij het VSBfonds meer dan 3.000 aanvragen binnen en daarvan wordt een deel, iets minder dan de helft, gehonoreerd. Er komen niet alleen ‘teveel’ aanvragen binnen maar er zijn ook veel projectaanvragen die om andere redenen worden afgewezen omdat ze bijvoorbeeld niet goed aansluiten bij de doelstelling van ons fonds of onvoldoende zijn uitgewerkt.”
Steffen geeft ons 3 tips bij het schrijven van je projectaanvraag:

Tip 1: Overwin je telefoonangst! Bel ons altijd om je idee voor te leggen

“Ik merk dat er nog steeds schroom is om contact met ons te zoeken. Maar wanneer je op eigen houtje een ‘vuistdik’ plan schrijft en dat indient, is er een grote kans dat het op bepaalde punten niet goed aansluit. Niet alleen jij, maar wij steken ook veel tijd in jouw aanvraag. Als we dan na beoordeling moeten afwijzen is dat is natuurlijk zonde van de tijd!

Veel afwijzingen kunnen dus al voorkomen worden door vooraf even met ons te bellen en je idee voor te leggen. Dan kunnen we inschatten of het idee inhoudelijk, praktisch en financieel haalbaar is en wij kunnen je ook tips geven bij het opstellen van je plan. En belangrijk om te weten, wij voeren zelf geen projecten uit. Wij zijn dus afhankelijk van jullie om onze doelstellingen te realiseren en hebben jullie echt nodig. Dus stap dus over je schroom heen en bel ons even.”

 Tip 2: Toets je idee bij anderen en toon de urgentie aan

“Het gebeurt vaak dat iemand een goed idee heeft, maar onvoldoende heeft onderzocht of er ook echt behoefte is aan dat project. Terwijl het juist zo belangrijk is om aan te sluiten op een bestaand probleem. Dat moet je in je plan echt kunnen aantonen en onderbouwen. Om een voorbeeld te geven, bij het project ‘Muziek in de Klas’ waar wij ook aan bijdragen, was vooraf duidelijk dat er veel basisscholen mee wilden doen. Daarmee toonden ze de behoefte aan dat project duidelijk aan.”

 Tip 3:  Laat zien dat je het resultaat na afloop kunt borgen

“Wanneer wij projecten financieren met doelstellingen voor een lange(re) termijn, dan vinden we het belangrijk dat het project uiteindelijk ook zonder onze financiële ondersteuning door kan blijven draaien. Wij weten dan dat de uiteindelijke impact van het project duurzamer en vaak veel groter zal zijn.

Juist die projecten zijn voor ons het meest aantrekkelijk om te honoreren. En dat betekent dat je daar bij het schrijven van je plan al concreet over na moet denken. Om het concreet te maken, bij het project ‘Muziek in de klas’ is er een plan om de leerkrachten zich de methode eigen te laten maken. Zij kunnen er na afloop van het project zelfstandig mee aan de slag.”

‘Donatie op locatie’ voor aanvragen tot € 10.000 bij het VSBfonds

Steffen snapt dat niet iedereen een professionele fondsenwerver is met veel (schrijf)ervaring. “Er zijn veel kleine stichtingen, initiatieven en vrijwilligersorganisaties met goede ideeën die het lastig vinden om hun plan goed op papier te krijgen. Juist deze doelgroep willen wij graag helpen en daarom hebben we een nieuwe werkwijze geïntroduceerd: ‘Donatie op Locatie’.

Onze adviseurs komen, op vaste locaties ergens bij jou in de buurt, langs om kennis te maken en jouw plan te bespreken. Je hebt dan de mogelijkheid om zaken toe te lichten en vragen te stellen. Het gesprek is onderdeel van de behandeling en beoordeling. Je krijgt achteraf een toelichting op het besluit om wel of niet te honoreren. Het kan ook zijn dat je plan nog niet voldoende is uitgekristalliseerd of dat de tijd er nog niet rijp voor is. Als dat zo is, kun je in een latere fase uiteraard opnieuw een aanvraag doen.”

Geld voor je sociale initiatief

“Wij merken dat de kunst- & cultuursector ons goed weet te vinden, dat is historisch zo gegroeid. Juist daarom nodigen we organisaties uit het maatschappelijk veld uit om hun plannen aan ons voor te leggen.”

Hoe ga je te werk als je een projectidee hebt?

Op de website van het VSBfonds vind je veel informatie, zoals:
Lees het donatiebeleid voor sociale projecten, klik hier
Bekijk een kort filmpje over hoe je kunt aanvragen, klik hier
Doe een donatiescan, klik hier

Steffen: “En als je dan besluit om een aanvraag te gaan doen, bel dan eerst met één van onze adviseurs. Zij staan je graag te woord en helpen je concreet op weg. Indien je plan eerst nog verder uitgewerkt moet worden krijg je dat te uiteraard ook te horen.

Op deze manier vergroot je de kansen van je aanvraag. Ook help je ons met het kiezen voor die projecten met de door ons beoogde impact. Zo gaan we beiden efficiënter te werk!”

Over het VSBfonds

Het VSBfonds komt voort uit een particulier initiatief van 200 jaar geleden: ‘De Beweging tot Nut van het Algemeen’. Het VSBfonds is in 1990 in zijn huidige vorm ontstaan. De doelstelling van het fonds is uiteraard aangepast aan de huidige tijdgeest waarbij ‘het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving’ nog steeds centraal staat.  De twee belangrijkste thema’s binnen het fonds zijn: Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur.

Ben jij een beginnende fondsenwerver? En wil ook ‘winnende’ projectplannen leren schrijven?

Volg dan onze training ‘Word een Pro in Subsidie- en Fondsenwerving’.

Lees meer over de online training

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.