Van studente tot subsidieaanvrager: Interview met Iris Dalhuisen

ZorgSubsidieKalender heeft veel contacten in het domein van Zorg en Welzijn. Naast formele contacten, zijn dit soms ook contacten die wat dichterbij onszelf staan. Deze week hebben wij een interview gehouden met Iris Dalhuisen, PhD-kandidaat bij het Radboudumc én zus van een van onze medewerkers. Zij heeft namelijk naast haar promotieonderzoek een aanvraag gedaan voor een subsidie. In dit interview vertelt zij meer over haar traject van studente psychologie tot het schrijven van een subsidieaanvraag.

Van promotieonderzoek naar subsidieaanvraag

Kun je iets vertellen over je vooropleiding?

Promotieonderzoek

Na mijn bacheloropleiding psychologie heb ik een masteropleiding Neuroscience gedaan. Hierbij heb ik me twee jaar lang gefocust op onderzoek door het volgen van statistiekvakken, het schrijven van artikelen en proposals en het uitwerken van reviews. Tijdens de masteropleiding heb ik tweemaal stagegelopen, waarna ik als onderzoeksassistente aan het werk ben gegaan. Mede door ervaring op te doen in deze functie kwam ik in aanmerking voor mijn huidige promotieonderzoek.

Wat houdt je promotieonderzoek in?

In dit promotietraject doe ik onderzoek naar rTMS (repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie) als behandeling voor depressie. Dit is een vorm van magnetische hersenstimulatie waarbij je de hersenactiviteit kunt beïnvloeden, wat een effectieve behandeling is voor depressie. Op dit moment ligt de focus in de behandeling heel erg op psychotherapie en medicatie. In mijn promotieonderzoek gaan we op zoek naar voor wie behandeling met rTMS werkt en wanneer we deze dan het beste kunnen aanbieden.

Waar heb je subsidie voor aangevraagd?

In het verlengde van dit promotieonderzoek heb ik ondertussen ook een aanvraag gedaan voor een subsidie om dit onderwerp verder te onderzoeken. In de 4,5 jaar waarin het onderzoek liep hebben we wat dingen ondervonden. Eén van deze dingen is dat we denken dat het slim combineren van behandelingen mogelijk effectiever is. Dit willen we verder onderzoeken.

Promotieonderzoek

Hoe verliep de aanvraagprocedure?

De aanvraag is met drie mensen gedaan, waarvan ik dan de projectleider ben. Ik denk dat we er ongeveer een maand over hebben gedaan en dat het me zelf wel een volle werkweek heeft gekost. Het plan lag er al langer maar moest nog concreter gemaakt worden. Vooral het kosteneffectiviteit-stukje was lastig, dit moest voor deze oproep namelijk heel specifiek. Vaak liggen er nog wel dingen open die je ondervindt wanneer je je onderzoek gaat voorbereiden, maar dit moest in de begroting al gedetailleerd en uitgebreid opgeschreven zijn. Aan de ene kant vond ik het goed dat je dan al over details moet nadenken, maar tegelijkertijd betekent dit wel dat de begroting tijdens het traject misschien soms nog veranderd moet worden.

Was het heel anders dan het soort voorstellen wat je op de Universiteit had leren schrijven?

Het is wel iets uitgebreider. Sowieso moeten alle deelnemende centra toezeggen dat ze echt mee willen doen. Daarnaast willen ze het liefst ook een stuk patiëntparticipatie. Dan ga je in deze fase al overleggen met patiënten: Wat zij ervan vinden, wat zij missen en wat zij haalbaar vinden. Als onderzoekers of behandelaren kan je leuke ideeën voor onderzoek hebben, maar als patiënten dit niet zien zitten dan wordt het natuurlijk niks. Verder doe je natuurlijk veel uitgebreider literatuuronderzoek dan je gewend bent op de Universiteit.

Hoe gaat het nu verder met de subsidieaanvraag?

Je hebt meerdere rondes, er zijn best wel wat studies ingediend en een deel hiervan gaat dan door naar de volgende ronde. Of ons onderzoek uiteindelijk gehonoreerd wordt, horen we volgend jaar. In de tussentijd moeten wij onze aanvraag nog verder uitwerken.

Dus als jullie de subsidie niet gehonoreerd krijgen, heb je de aanvraag voor niets gedaan?

Het kan inderdaad dat je je werk erin hebt gestoken en je er dan niks voor terugkrijgt. Maar, dan ga je het voorstel voor hetzelfde onderzoek nog een keer ergens anders indienen. En dan heb je daarvoor al heel veel klaarliggen. Het is nooit helemaal voor niets, maar is dus wel een flinke investering.

Wil jij ook succesvolle aanvragen schrijven?

Het schrijven van een subsidieaanvraag is dus een flinke investering, maar wel erg waardevol om te doen. Als jij een succesvolle aanvraag wilt leren schrijven om geld binnen te halen voor onder andere nuttig onderzoek, dan is onze training ‘Word een Pro in Subsidie en Fondsenwerving’ misschien interessant voor jou!

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.