Van der Sar-Sport en Beweegsubsidie

De Hersenstichting maakt zich sterk voor een inclusief sport- en beweegaanbod voor mensen (van alle leeftijden) met een hersenaandoening. De Van der Sar-Sport en Beweegsubsidie is momenteel beschikbaar, een subsidie voor initiatieven die als doel hebben om meer mensen met een hersenaandoening de mogelijkheid te bieden te (blijven) bewegen door middel van het creëren van toegankelijk en aangepast aanbod. Dit geldt voor beweeginitiatieven in de breedste zin van het woord. 

Subsidie uitgelicht

Bewegen is voor mensen met een hersenaandoening van belang. Het heeft positieve effecten op de gezondheid – zowel fysiek als mentaal – en het helpt om herstel te bevorderen. Daarnaast heeft sport en beweging ook een positieve invloed op de sociale contacten van mensen. Door te sporten raken mensen meer betrokken bij de samenleving en neemt het welzijn toe.

Ondanks deze voordelen is het voor deze doelgroep niet vanzelfsprekend om te sporten of bewegen. De vele prikkels door drukte en geluid maken de drempel om te gaan sporten hoog of ze vinden niet de juiste begeleiding. De Hersenstichting wil daarom een groter aanbod van aangepast en/of prikkelvriendelijk sporten en bewegen stimuleren door middel van Van der Sar – sport en beweegsubsidie.

Wie kan aanvragen?

Sportverenigingen, stichtingen, sportscholen, zwembaden, bedrijven en patiëntgroepen of -platforms die zich inzetten voor het in beweging krijgen én houden van mensen met een hersenaandoening kunnen een aanvraag indienen.

Criteria (samenvatting)

  • Het project stimuleert, breidt uit of behoudt inclusief sport- en beweegaanbod. Het project mag al langer bestaan, en er moet een intentie zijn om de activiteiten op langere termijn voort te zetten.
  • Er is nagedacht over hoe de doelgroep wordt bereikt en wordt gestimuleerd.
  • Vraag en aanbod matchen.
  • Het is een pre wanneer het project/initiatief hersenaandoening-overstijgend is (activiteiten richten zich niet op 1 specifieke doelgroep).

Budget: Maximaal € 5.000,- per aanvraag, als twee organisaties het samen doen is het budget maximaal € 10.000,-

Deadline:  vanaf 6 maart t/m 10 mei 2023 is het mogelijk een aanvraag in te dienen

Overige informatie

Hersenstichting 

Op de hoogte blijven en meer regelingen zien?

Ben je voor jouw organisatie ook regelmatig op zoek naar subsidies? En wil je goed zicht krijgen van welke subsidies je kunt aanvragen? Dan is onze fondsen- en subsidiedatabase een uitkomst. Met een abonnement op onze database krijg je toegang tot meer dan 1.000 regelingen gericht op Zorg en Welzijn en blijf je altijd op de hoogte.

Neem een jaarabonnement >>

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.