Ben jij de volgende Christine Bader?

Ben jij de volgende Christine Bader? Misschien denk je: wie is dat? Christine was een Nederlands kinderarts en pionier op het gebied van de kleuterzorg in Nederland. Een bijzondere vrouw die met haar innovatieve geest haar tijd ver vooruit was. Ook al leeft ze nu niet meer, haar gedachtegoed leeft nog steeds voort in het werk waar ze mee begonnen is, namelijk: preventie van het in ontwikkeling bedreigde kind.

Wie was Christine Bader?

Volgens Christine Bader Stichting was Christine: van 1904 tot 1965 werkzaam als arts en later als kinderarts in Arnhem. In eerste instantie vestigde zij zich als “Tweede Geneeskundige” van het KinderZiekenhuis Arnhem.

 • 1904-1921: In deze periode specialiseerde zij zich als kinderarts en nam het initiatief tot oprichting van een vereniging voor zuigelingenzorg. In deze periode legde zij ook de basis voor de integrale zuigelingen- en kleuterzorg op wijkniveau, met consultatiebureaus.
 • 1921-1933: Na het neerleggen van enkele Arnhemse functies ging zij zich in de periode 1921-1933 meer toeleggen op inspectiewerk (in Noord-Brabant en Limburg) ten behoeve van de volksgezondheid. Maar in deze periode nam zij ook het initiatief tot oprichting van de Arnhemse Vereniging voor Kleuterzorg (23 december 1926) en het eerste dagverblijf voor kleuters in Nederland. Aan het eind van 1932 beëindigde zij haar inspectiewerk.
 • 1933-1945: De consolidatie van de Arnhemse initiatieven vroeg haar volle aandacht in het eerste deel van de periode 1933-1945. In het tweede deel van deze periode, vanaf 1940, werd dit werk bedreigd en uiteindelijk teniet gedaan door de Duitse bezetting. Direct na de bevrijding (1945) werd actie ondernomen voor wederopbouw van de zuigelingen- en kleuterzorg in Arnhem.
 • 1945-1965: In de laatste twintig jaar van haar leven mocht Christine Bader de oogst binnenhalen van de reeds lang daarvoor gezaaide inzichten ten aanzien van preventie van het in ontwikkeling bedreigde kind.

De Christine Bader Stichting

De Christine Bader Stichting houdt de missie van Christine in ere door zich actief in te zetten voor preventie van het in ontwikkeling bedreigde kind. De Stichting ondersteunt regionale en nationale projecten en wetenschappelijk onderzoek gericht op kinderen van 0-18 jaar, die in hun ontwikkeling bedreigd of verstoord zijn. In onze database hebben we een regeling van deze Stichting die we graag voor je uitlichten.

Doel van de Stichting

 • Het ondersteunen van (preventieve) projecten gericht op kinderen van 0-18 jaar die in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd.
 • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het zieke of bedreigde kind van 0-18 jaar.

Wie kan aanvragen? 

Stichtingen of onderzoekers kunnen een aanvraag doen.

Criteria (samenvatting)

 • Jouw project past binnen de doelstelling van de stichting;
 • Jouw project heeft een aspect van innovatie of (pilot-)onderzoek;
 • Subsidie kan alleen worden toegekend voor dekking van kosten voor incidentele doelen op projectbasis.
 • Jouw onderzoeksproject past binnen de doelstelling van de stichting;
 • Jouw onderzoeksproject is goedgekeurd door de medisch-ethische commissie / wetenschapscommissie van het bij het onderzoek betrokken ziekenhuis / medische faculteit.

Ben jij de volgende Christine Bader?

Wil je net als Christine een pionier zijn op jouw gebied? Geld speelt vaak een belangrijke factor om jouw pioniersgeest om te zetten naar werkelijkheid. Neem daarom een abonnement om op de hoogte te blijven van subsidies en fondsen die jou op weg helpen tijdens het pionieren. In onze database vind je namelijk meerdere regelingen die innovatie in de zorg bevorderen.

Bekijk onze abonnementen!

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.