Twee culturele fondsen voor projecten in zorg en welzijn

Ben je actief in het sociaal of het cultureel domein en werk je eraan om cultuurparticipatie zo toegankelijk mogelijk te maken? Dan kan je een aanvraag doen bij een van de vele culturele fondsen die vallen onder het Prins Bernhard Cultuurfonds. We lichten er twee voor je uit. Deze fondsen vind je terug in de ZorgSubsidieKalender database.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds – Fondsen op naam 

Cultuur is van belang voor zowel de economie als de creatieve industrie. Daarnaast kan cultuur mensen verbinden. Dat erkent het Prins Bernhard Cultuurfonds ook. In grote lijnen ondersteunt het Prins Bernhard Cultuurfonds cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Maar ook projecten in zorg en welzijn die raken aan kunst, cultuur of natuur kunnen subsidie aanvragen, bijvoorbeeld via het Adri en Gree Bos-de Jong Fonds of het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds. Deze fondsen ondersteunen onder meer projecten op het gebied van monumentenzorg en erfgoed, geschiedenis en letteren, muziek, natuur en theater, dans en film.

Het Cultuurfonds kent niet alleen algemene richtlijnen, maar ook specifieke richtlijnen. De algemene richtlijnen bepalen aan welke voorwaarden aanvragers en projecten in elk geval moeten voldoen om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Zo is er bijvoorbeeld vastgesteld dat alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk een beroep kunnen doen op het Cultuurfonds. De specifieke richtlijnen gaan verder in op de afzonderlijke ondersteuningsmogelijkheden van het Cultuurfonds en de criteria die bij de beoordeling van aanvragen worden gehanteerd.

Twee culturele fondsen voor projecten in zorg en welzijn

oranje vinkje

Het Adri en Greet Bos-de Jong Fonds

Dit fonds financiert projecten die de culturele ontwikkeling van mensen in een achterstandspositie stimuleren. Het fonds richt zich daarbij op projecten in de werkgebieden geschiedenis & letteren, theater, dans & film, muziek, beeldende kunst en monumentenzorg. De bijdragen vanuit het fonds lopen uiteen van € 1.000,- tot € 16.750,-.

Budget: niet bekend
Deadline: afhankelijk van het werkgebied waarvoor de aanvraag wordt gedaan

oranje vinkje

Het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds

Dit fonds wil de sociale cohesie en onderlinge betrokkenheid in de buurt verbeteren door projecten te financieren die tijdelijk braakliggende terreinen omvormen tot een groene omgeving.

Budget: jaarlijks is er ruim € 75.000 beschikbaar in totaal
Deadline: afhankelijk van het werkgebied waarvoor de aanvraag wordt gedaan

Benieuwd geworden? In de ZorgSubsidieKalender database vind je meer informatie over het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Log in en bekijk het cultuurfonds >>  

Zie hier de lijst met inzendtermijnen per werkgebied >>

Op de hoogte blijven en meer regelingen zien?

Wil je meer fondsen en subsidies voor kunst en cultuur zien, en hierover actueel geïnformeerd blijven? Neem dan een abonnement op onze database.

Neem een jaarabonnement >>

Al klant? Log dan in en bekijk de actuele lijst van regelingen voor kunst en cultuur >>