Tekort aan fondsenwervers en subsidieadviseurs!

Er is momenteel een groot tekort aan fondsenwervers en subsidieadviseurs. Dat zien we ook terug in het hoge aantal vacatures in de wereld van subsidie- en fondsenwerving. ZorgSubsidieKalender deed een inventarisatie op websites zoals Linkedin, Indeed, Jobbird, werkzoeken.nl, en fondsenwerving.nl. Dit levert al een overzicht op van maar liefst 350 vacatures!

Veel vacatures voor fondsenwervers en subsidieadviseurs

Veel non-profits proberen hun vacatures vervuld te krijgen, maar het vinden van kandidaten is momenteel erg lastig. Daarnaast kunnen subsidie- en fondsenwervers in deze tijd met veel vacatures makkelijk gaan ‘jobhoppen’. Zo lekt de opgebouwde kennis weer weg uit je organisatie en komt de continuïteit van je werving onder druk te staan. Het gevolg is dat je projecten niet kunt uitvoeren of dat zelfs het voortbestaan van je organisatie in gevaar komt.

Zonder fondsenwerver of subsidieadviseur in je organisatie ligt de werving mogelijk helemaal stil of proberen interne medewerkers het zo goed mogelijk te doen met de beperkte kennis die zij hebben. Het risico is dat niet alle actuele fondsen en subsidies in beeld zijn en dat je organisatie geld misloopt.

Steeds meer behoefte aan kennis over fondsenwerving

De vaardigheid om subsidies en fondsen te werven wordt steeds belangrijker. De overheid trekt zich verder terug, maatschappelijke activiteiten worden gestaakt en er wordt bezuinigd.

Daarom nemen burgers en non-profit organisaties inmiddels het heft in eigen hand en starten zij projecten om de samenhang in buurten te bevorderen, speciale doelgroepen te helpen of maatschappelijke problemen op te lossen.

Subsidieverstrekkers en fondsen stellen strengere eisen

Tegelijkertijd is er nog een andere ontwikkeling. Omdat geldgevers steeds meer projectaanvragen krijgen, hebben zij hun criteria aangescherpt en beoordelen zij projectaanvragen (nóg) kritischer. Jouw projectaanvraag moet dus van topkwaliteit zijn om te kunnen concurreren met die van de andere aanvragers. Je bent als non-profit dus bijna genoodzaakt om een professioneel fondsenwerver in te schakelen die de klus voor je klaart.

Maar is dat werkelijk nodig?

Kleine non-profits komen in een spagaat

Vooral kleine non-profits belanden door deze ontwikkelingen steeds meer in een spagaat. Het is moeilijk om een vacature voor subsidie- of fondsenwerver vervuld te krijgen en jobhoppen ligt op de loer. En, daar komt nog bij, dat het inschakelen van een externe adviseur of bureau voor hen vaak te kostbaar is.

Hoe kun je er als kleine organisatie dan toch voor zorgen dat je succesvol geld werft, een duurzame relatie met geldgevers opbouwt én de kennis in je organisatie houdt? De oplossing ligt mogelijk binnen je eigen organisatie…

Leid je interne medewerkers op tot fondsenwerver!

In vrijwel elke organisatie, en mogelijk ook die van jou, zijn medewerkers die interesse hebben in subsidie- en fondsenwerving en die graag schrijven. Soms starten zij al op eigen initiatief met het schrijven van kleine aanvragen. Zij vinden het vaak leuk om projecten op te zetten en krijgen ook de organisatie in beweging.

Hoe mooi is het als je hen kunt versterken en aanmoedigen in wat zij al toch doen? En dat zij de juiste kennis en handvatten krijgen om voor jullie organisatie zelfstandig subsidies en fondsen te werven?

Bijkomend voordeel, je organisatie is dan nooit meer afhankelijk van dure adviseurs!

Werf méér geld met minder moeite!

Is bovenstaande situatie herkenbaar voor jouw organisatie? Of ben jij zelf zo’n medewerker die enthousiast is over subsidie- en fondsenwerving en meer kennis en vaardigheden wil leren?

Gelukkig is er een oplossing! ZorgSubsidieKalender traint al 12 jaar succesvol subsidie- en fondsenwervers. Je werft daarna méér geld met minder moeite en je ontdekt een methode waarmee het schrijven van een projectplan een invuloefening wordt. Al meer dan 1.500 deelnemers gingen je voor!

Bekijk de training met onze tijdelijke jubileumkorting

 

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.