Meer geld nodig voor onderzoek naar dementie

Op dit moment zijn er in Nederland circa 300.000 mensen met dementie. In 2040 zullen dit er meer dan 500.000 zijn. De zorgkosten voor dementie zullen hierdoor ook toenemen, van € 6,6 miljard in 2015 naar € 15,6 miljard in 2040. Dementie ontwikkelt zich daarmee tot de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland en tot de duurste aandoening qua zorgkosten. Onderzoek naar deze veel voorkomende aandoening is daarom ook belangrijker dan ooit.

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor symptomen van ziekten die de hersenen aantasten. Het woord ‘dementie’ komt van het Latijnse woord dementia. Dat betekent ‘ontgeesting’. Dementie zorgt ervoor dat de hersenen informatie niet goed meer kunnen verwerken. Dit leidt tot vergeetachtigheid, problemen met dagelijkse handelingen, maar ook veranderingen in gedrag en karakter. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.

 

Help! Een tekort aan financiering

Ook de Tweede Kamer ziet in dat onderzoek naar dementie cruciaal is. Hierom brengen zij in kaart hoe de financieringsmogelijkheden uitgebreid kunnen worden. Er is al een aantal onderzoeksprogramma’s dat onderzoek naar dementie financiert, maar het is nog niet voldoende…

Niet alleen vanwege de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande verdubbeling van het aantal mensen met dementie, maar juist ook vanwege het feit dat deze ziekte grote consequenties heeft voor iedereen die er mee te maken krijgt, zowel de mensen met dementie zelf als hun naasten.

 

Meer budget voor onderzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet drie mogelijkheden uiteen om de financiering te vergroten:

  • Versterking van internationaal onderzoek: er moet gezamenlijk gestreefd worden naar meer financiële ruimte voor internationaal en Europees onderzoek.
  • Meer budget voor de Nationale Dementiestrategie: Het beschikbare budget voor onderzoek in de periode 2026-2030 bedraagt zo’n € 15 miljoen per jaar. Een verhoging van dit budget zou een belangrijke verdere impuls geven aan het dementie-onderzoek.
  • Benutting van beschikbare fondsen op nationaal niveau: er is al een aantal financiële middelen om dementie onderzoek te vergroten. Hieronder lichten wij een aantal van deze actuele fondsen uit.

 

Beschikbare subsidies voor dementie onderzoek

Gelukkig is er al een aantal subsidies die verder onderzoek naar dementie mogelijk maken. In onze database staan er momenteel 20, in dit artikel zetten we er drie voor je op een rij.

 

ZonMw – impact Explorer Dementie

De Impact Explorer Dementie wordt gebruikt om de maatschappelijke waarde te onderzoeken van een
onverwachte bevinding bij lopende projecten naar dementie. Het gaat hierbij om een onverwachte
bevinding die is gedaan tijdens het onderzoek, die door middel van de Impact Explorer Dementie
dichter naar de maatschappij kan worden gebracht. Deze oproep staat open voor lopende onderzoeken bij ZonMw op het gebied van dementie.

Budget: tussen de € 20.000,- en € 30.000,- per aanvraag

Deadline: 3 oktober 2024, om 14:00 uur

 
 

Alzheimer Nederland – Publiek-private samenwerkingen (PPS)

Alzheimer Nederland wil een toekomst zónder en een beter leven mét dementie dichterbij brengen. Dit doen ze door het stimuleren van onderzoek. Via de PPS-subsidie kunnen onderzoekers en bedrijven die samen een consortium vormen, via Alzheimer Nederland aanspraak maken op een PPS-toeslag. Projecten die in aanmerking komen zijn gericht op ‘experimentele ontwikkeling’, ‘industrieel onderzoek’ of ‘fundamenteel onderzoek’.

Budget: geen vaststaand bedrag

Deadline: jaar rond

Meer weten over subsidies en fondsen gericht op dementie?

Houdt jouw organisatie zich ook bezig met projecten gericht op dementie? En wil je altijd op de hoogte zijn van de meest actuele regelingen? Met het abonnement op onze database krijg je toegang tot meer dan 1.000 regelingen gericht op Zorg en Welzijn, waaronder een groot aantal specifiek voor ouderen of gericht op dementie.


Al klant? Log dan in en bekijk ons overzicht van subsidies en fondsen gericht op dementie.

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.