Subsidie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Landelijke koepelorganisaties, patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen deze maand een subsidieaanvraag indienen voor het jaar 2020.

Doel

Deze subsidie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties wil het mogelijk maken voor deze organisaties om lotgenotencontact te organiseren, informatie te geven en de belangen te behartigen van patiënten en mensen met een handicap. Dit is een structurele subsidie die jaarlijks (opnieuw) kan worden aangevraagd.

Het doel van de subsidie voor koepelorganisaties is om structurele aandacht te vragen voor de positie van patiënten en gehandicapten in de zorg en voor hun deelname aan de maatschappij.

Wie kan aanvragen?

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO). Instellingen worden gestimuleerd om samen subsidie aan te vragen door te fuseren.

Criteria (samenvatting)

De organisatie beschikt over:

  • een administratie van leden en donateurs, dan wel lidorganisaties of aangesloten organisaties in geval van samenwerkingsverbanden, platforms en koepels
  • een deugdelijke financiële administratie indien de organisatie een instellingssubsidie van € 125.000 of meer ontvangt
  • een gedragscode met interne regels voor omgangsvormen (bijvoorbeeld integriteitsbeleid);
  • een regeling waarin -voor zover van toepassing- de invloed en zeggenschap van leden, donateurs, stakeholders en derde partijen (sponsors) transparant is vastgelegd
  • een interne klachtenregeling

Budget: maximaal € 45.000,- per project. Als u met 1 of meerdere organisaties samenwerkt, kan de subsidie hoger zijn. Er is geen minimum voor deze subsidie.

Deadline: 1 oktober 2019

Overige Informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Nog geen toegang tot onze database? Neem nu een jaarabonnement! >>  

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.