Subsidie voor onderzoeksprojecten in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Deze kleinschalige subsidieverstrekker financiert onderzoeksprojecten ter verbetering van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Door middel van kortlopende subsidies willen ze talentvolle beginnende onderzoekers op weg helpen.

Doel: de kinder- en jeugdpsychiatrie verbeteren

Jaarlijks stelt de stichting geld beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan het verbeteren van de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg. Je kunt de subsidies bijvoorbeeld gebruiken om een pilot op te zetten ter voorbereiding op een groter onderzoek, of als cofinanciering voor een subsidie voor een grootschaliger onderzoek. Ook een eenmalig onderzoek behoort tot de mogelijkheden. Het onderzoek mag zowel fundamenteel wetenschappelijk als toegepast zijn.

Wie kan aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor een talentvolle beginnende onderzoeker binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. De onderzoeker heeft nog geen grote subsidies binnengehaald, maar heeft het in zich om een belangrijke speler te worden op onderzoeksgebied en kan de subsidie gebruiken om hier een start mee te maken.

Criteria (samenvatting)

  • Het onderzoek dient een duidelijke focus op kinder- en jeugdpsychiatrie te hebben.
  • Het werkveld heeft baat bij het onderzoek door inzicht in en het verbeteren van de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg of deskundigheidsbevordering bij professionals.
  • De subsidieaanvraag valt bij voorkeur binnen een van de thema’s van de onderzoeks- en ontwikkelingsagenda voor de kinder- en jeugdpsychiatrie: uitbreiden van kennis over oorzaken, beschermende/risicofactoren en weerbaarheid, ontwikkeling van kennis over specifieke stoornissen, kinderen voor wie behandeling niet werkt, en kinderen met een (L)VB en psychische klachten.

Budget: jaarlijks € 25.000,- beschikbaar

Deadline: 30 september 2020

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Deze en andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>  

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.