Financiering voor projecten tegen discriminatie en vooroordelen

Door de coronacrisis kunnen we niet meer alles doen wat we voorheen wel konden. We voelen ons beperkt in ons doen en laten. Voor sommige mensen was dat gevoel er al vóórdat het coronavirus zijn intrede deed. Dit fonds hoopt dat het gezamenlijk ervaren van deze crisis en de maatregelen die er uit volgen, maakt dat we ons solidair voelen met elkaar, en niet het tegenovergestelde: dat spanningen oplopen.

Doel: discriminatie en vooroordelen tegengaan

Het fonds wil ideeën steunen die allerlei vormen en uitingen van discriminatie, vooroordelen en achterstelling tegengaan: leeftijd, afkomst, sekse, seksuele voorkeur, religie, functiebeperking en lage sociaal economische status. Of het tegelijk optreden van verschillende vormen en uitingen van discriminatie. Het tegengaan hiervan zien ze als een belangrijke stap op weg naar een gelijkwaardige samenleving.

Wie kan aanvragen?

Alleen private rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag doen.

Criteria (samenvatting)

  • Het doel van je project is het tegengaan of verminderen van een vorm of uiting van discriminatie en vooroordelen.
  • Ze steunen graag projecten die de doelgroep deels of helemaal zelf heeft bedacht en gaat uitvoeren. Bij de uitvoering kunnen zowel vrijwilligers als betaalde professionals betrokken zijn.
  • Ze steunen plannen die op een zo concreet mogelijk wijze bijdragen aan de beoogde doelstelling. Er staan concrete, mensgerichte activiteiten in beschreven. Ze ondersteunen geen plannen met als doel het ontwikkelen van een methodiek of het doen van onderzoek. In het plan staan nieuwe activiteiten en geen al lopende activiteiten.
  • De organisatie namens welke je het plan indient, beschikt over voldoende organisatiekracht om de plannen uit te voeren. De organisatie is de aangewezen partij om de voorgestelde activiteiten uit te voeren.

Budget: maximaal € 20.000,- per aanvraag

Deadline: 1 juli 2020

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling

Deze en andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement!

Foto: street art in Gent, creatie van Mundano

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.