Subsidie voor mensen met een handicap

De ambitie is om mensen met een handicap en hun familie sterker te maken zodat zij volwaardig kunnen doen in onze samenleving.

HandicapNL heeft vier programma’s ingericht waar de speerpunten ‘heft in eigen handen’ en ‘eerlijke kansen’ samenkomen.

  • Sterker staan: faciliteren van organisaties om trainingen, cursussen, maatjes, lotgenotencontact, opleidingen en coaching te organiseren. Maar het kan ook gaan over zelfstandig wonen. Als het er maar op gericht is om mensen met een handicap zelfstandiger te maken
  • logo HandicapNLSociaal netwerk bouwen: ondersteunen van projecten zoals BestBuddies, ABCDate en Veilig maatje. Deze organisaties koppelen mensen aan elkaar door leuke activiteiten te organiseren, een sociaal netwerk op te bouwen of de benodigde sociale vaardigheden te leren.
  • Families versterken: helpen van de directe omgeving om een goede balans te vinden tussen de zorg die nodig is en alle andere facetten van het eigen leven zoals de relatie, gezinsleven, sociale contacten, werk, sport en vrije tijd
  • Samenleving betrekken: creëren van bewustwording in de samenleving. Mensen met een handicap mogen gezien worden en vertonen hun talenten en mogelijkheden. Zo ontstaat er meer begrip en vergroten we eerlijke kansen in de maatschappij.

Waarom wordt er subsidie voor mensen met een handicap beschikbaar gesteld

De ambitie is om mensen met een handicap en hun familie sterker te maken zodat zij volwaardig kunnen doen in onze samenleving. Heb jij een initiatief of project waar je graag onze financiering, expertise en netwerk voor wilt inzetten? Als je idee of plan past bij onze programma’s, kijken ze er graag naar.

Wie kan aanvragen?

Stichting, vereniging, universiteit of hogeschool

Criteria (samenvatting)

Kleine en/of lokale projecten:

  • samen met anderen iets leuks en ontspannends doen.
  • Samen dingen doen die je leuk vindt, of het nu gaat om zingen, schilderen of sporten. Dingen ondernemen met je familie en vrienden, nieuwe indrukken opdoen of gewoon: met een groep gezellig samen zijn. Kleinschalige, lokale activiteiten zoals: dagactiviteiten, uitstapjes, muziek of theater maken.

Budget: maximaal € 4.000,-.

Grote en/of landelijke projecten:

  • bij grote projecten (die vanwege hun omvang een landelijke spreiding of uitstraling kunnen hebben) vinden ze het belangrijk dat ze een bijdrage leveren aan één van de programma’s.

Budget: € 4.000,- tot € 100.000,-

  • Het project is bestemd voor een doelgroep met een verstandelijke -, lichamelijke -, zintuiglijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of autisme
  • Het project moet ten goede komen aan meerdere personen (dus niet aan één individu)
  • zie ook uitsluitingscriteria

Deadline: jaar rond

Aanvragen voor kleine en lokale projecten ontvangen binnen twee maanden een besluit. Vooraanvragen voor grote landelijke projecten krijgen een uitnodiging om een definitieve aanvraag met daarbij een uitgebreid projectplan in te dienen.Gemiddeld duurt zo’n traject 3 tot 4 maanden.

Overige informatie

HandicapNL

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Zorgsubsidiekalender biedt je de mogelijkheid nooit een subsidie of fonds te missen. Neem een abonnement op deze handige kalender! Je kunt vrijblijvend starten met een gratis Proefabonnement.

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl