Subsidie voor materialen, dagbesteding of evenementen

FNO wil bij een aantal kwetsbare groepen in de samenleving de kansen op gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief vergroten. Zo ondersteunt het fonds de komende 4 jaar met een bedrag van 3 miljoen euro het programma ‘Klein Geluk’, gericht op mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Subsidie dagbesteding, materialen of evenementen

Het programma Klein Geluk van FNO richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. De mate waarin iemand dingen zelf kan bepalen (eigen regie), sociale relaties heeft met anderen (participatie) en zich fysiek en mentaal goed voelt (welbevinden), zijn belangrijke factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden. 

In deze derde call maken organisaties aanspraak op subsidie voor dagbesteding, materialen of evenementen.

Wie kan aanvragen?

Rechtspersonen of georganiseerde verbanden die actief gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking. Dit kunnen zorgaanbieders zijn, maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers, welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven, etc.

Criteria (samenvatting)

  • Het project voorziet in een behoefte van de doelgroep, die bovendien zelf aantoonbaar actief betrokken is bij opzet en uitvoering van het project.
  • In de aanvraag dient een aannemelijke onderbouwing van het succes van de methode of interventie beschreven te zijn.
  • De doelgroep is mensen die door hun langdurige beperking op het vlak van gezondheid minder kwaliteit van leven ervaren.
  • De in te brengen co-financiering is minimaal 30%.

Budget: maximaal € 500,- per bereikte beneficiant en € 20.000,- in totaal

Deadline: 21 februari 2019, 14.00 uur

Overige informatie

FNO Klein Geluk

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Zorgsubsidiekalender biedt je de mogelijkheid nooit een subsidie of fonds te missen. Neem een abonnement op deze handige kalender! Je kunt vrijblijvend starten met een gratis Proefabonnement.

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.