Nieuwe subsidie voor het versterken van wijkgericht werken

De decentralisatie van zorg en welzijn beoogt dat gemeenten door wijkgericht te werken beter in staat zijn om integraal beleid te ontwikkelen en maatwerk te bieden. Afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de mogelijkheden en de behoeften van individuele kinderen en ouders. Deze oproep draagt bij aan het versterken en verbeteren van wijkgericht werken.

Doel

Het doel van deze oproep is onderzoek uit te zetten waarmee de kwaliteit van wijkgericht werken met kinderen en gezinnen verbeterd wordt. Ook wordt er één project toegekend dat bestaande kennis bundelt en de verschillende lopende trajecten verbindt. De projecten dragen bij aan kennisontwikkeling over wat werkt, en het toepasbaar maken en het benutten van bestaande kennis ter versterking van de kwaliteit van lokale teams en wijkgericht werken met gezinnen.

Wie kan aanvragen?

De aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband waarin verschillende partners van de lokale infrastructuur vertegenwoordigd zijn.

Criteria(samenvatting)

Binnen deze subsidieronde kan binnen één van de 3 volgende type projecten een aanvraag ingediend worden:

  • Professionals en hun organisatie: ‘versterken en verbeteren van wijkgericht werken’.
  • Bestuurlijke- en sturingsvraagstukken voor gemeenten rond het ‘versterken van domein-overstijgend werken en preventie’.
  • Verschillende trajecten verbinden en bestaande kennis bundelen, toepasbaar maken en toepassen.

Budget: maximaal € 800.000,- per aanvraag, afhankelijk van het type project

Deadline: 12 september 2019, 14.00 uur

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling

Nog geen toegang tot onze database? Neem nu een jaarabonnement!  

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.