Regeling voor nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen

Bent u initiatiefnemer van – of heeft u plannen voor een woonzorgarrangement? Wellicht kunt u dan gebruik maken van deze stimuleringsregeling.

Doel: nieuwe vormen van wonen voor ouderen bevorderen

Deze subsidie heeft als doel de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen te bevorderen. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewonersinitiatieven en sociale ondernemers vaak moeilijk van de grond, omdat de financiering lastig rond is te krijgen. De regeling richt zich op de totstandkoming van geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen.

De regeling bestaat uit verschillende onderdelen :

  • initiatieffase: in deze fase onderzoekt en toetst u de haalbaarheid van het initiatief. Het maximale subsidiebedrag per plan is € 20.000,-.
  • planontwikkelfase: de periode waarin u het projectplan voor een woonzorgarrangement ontwikkelt en de bouw voorbereidt. Per plan is de borging voor de lening maximaal € 180.000,-.
  • bouw/nafinancieringsfase: de periode waarin u het woonzorgarrangement realiseert en aansluitend (ver)huurt of (ver)koopt. Per plan is de borging voor de lening maximaal € 1.600.000,-.

Wie kan aanvragen?

U verenigt zich als groep in een collectief middels een vereniging, een stichting of een besloten vennootschap. U formeert een groep van toekomstige bewoners, die zich committeren om in het nieuwe woonzorgarrangement te gaan wonen.

Criteria (samenvatting)

  • De regeling is bestemd voor bewonersinitiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement vanaf 5 wooneenheden willen realiseren.
  • Minimaal 25% van de wooneenheden wordt onder de huurtoeslaggrens verhuurd óf verkocht beneden de grens van de NHG.
  • Het woonzorgarrangement is voornamelijk bestemd voor bewoning door mensen van 55 jaar en ouder en voorkomt de vraag naar ondersteuning of zorg en leidt tot sociale cohesie en ontmoeting. Diensten voor dagelijkse boodschappen en zorgverlening moeten in de omgeving en goed toegankelijk aanwezig zijn.

Per fase kunnen nog aanvullende voorwaarden gelden.

Budget: afhankelijk van fase

Deadline: aanvragen van 15 april 2019 tot en met 31 december 2019

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Nog geen toegang tot onze database? Neem een jaarabonnement! >>  

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.