Subsidie voor onderzoek naar sport en bewegen

De subsidieoproep Sport en Bewegen 2018 van ZonMw heeft tot doel om met praktijkgericht onderzoek en data science impact te realiseren voor de sport en beweegpraktijk. Duurzame multidisciplinaire consortia staan aan de basis van dit onderzoek waarbij thematisch wordt aangesloten bij o.a. de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen. verward gedrag

Onderwerpen

  • Beter presteren
  • Een leven lang bewegen
  • De waarde(n) van sport
  • Data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek

Onderdeel van programma: Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020

Doel

Met praktijkgericht onderzoek en data science impact realiseren voor de sport en beweegpraktijk. Deze oproep stimuleert duurzame multidisciplinaire samenwerking tussen wo, hbo en partijen uit de praktijk van sport en bewegen. De oproep richt zich op meer focus en massa binnen het onderzoek van de specifieke thema’s uit de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen en de NWA-route Sport & Bewegen en op de verbinding tussen sport- en beweegonderzoek, data science, innovatie en implementatie.

Wie kan aanvragen?

Uitsluitend projectconsortia kunnen een subsidieaanvraag indienen. Een projectconsortium bestaat minimaal uit:
•    Een wetenschappelijke onderzoeksinstelling, universiteit of umc
•    Een hogeschool
•    Een sport- of zorgorganisatie
•    Een bedrijf, lokale/regionale overheid en/of een andere maatschappelijke organisatie
De hoofdaanvrager met specifieke expertise op het terrein van sport- en beweegonderzoek of data science is werkzaam bij een universiteit of hogeschool.

Criteria(samenvatting)

  • Cofinanciering (minimaal 30% van de totale projectbegroting) is verplicht en heeft u definitief geregeld bij het indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag.
  • Een substantieel deel van de middelen is voor personeelskosten.

Bekijk overige voorwaarden en criteria >>

Budget: maximaal € 750.000,- per aanvraag (minimaal € 500.000,-)

Deadline: 13 december 2018, 14.00 uur

Overige informatie

Zie website van ZonMw >>

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.