Subsidie voor inloophuizen voor daklozen

Fonds Franciscus is een vangnet voor mensen waar nauwelijks nog iemand naar omkijkt. Die leven in diepe armoede of eenzaamheid en waarbij hun menselijke waardigheid in het geding is. Fonds Franciscus gaat zich in eerste instantie richten op de ondersteuning en versterking van ongeveer 200 inloophuizen in Nederland.  Franciscus Fonds

Inloophuizen financieel ondersteunen om noodzakelijke activiteiten op te starten

Veel inloophuizen hebben moeite om hun financiële exploitatie rond te krijgen of noodzakelijke nieuwe activiteiten op te starten. Het doel is om tastbare oplossingen te bieden voor het structurele voortbestaan van de sector. Tegelijkertijd gaan ze op zoek naar partijen die willen meedoen en met kennis, tijd of geld willen bijdragen aan een plek waar mensen in sociale nood terecht kunnen.

Wie kan aanvragen?

Nederlandse inloophuizen: initiatieven als inloopcentra, buurtpastoraat, buurtkerken, straatpastoraat en drugspastoraat.

Criteria (samenvatting)

  • De organisatie werkt vanuit het gedachtegoed van presentie.
  • De organisatie is ontstaan uit een lokaal initiatief.
  • De organisatie heeft menselijke waardigheid voorop staan en werkt vanuit naastenliefde aan het omzien naar elkaar.
  • Hoewel er vanuit de presentiebenadering geen onderscheid gemaakt wordt in doelgroepen, wordt er in de selectiecriteria wel een accent gelegd op activiteiten die zich richten op de volgende groepen: mensen in armoede, dak- en thuislozen, sociaal geïsoleerden, mensen met psychische problemen, verwarde personen, (ex-)verslaafden, ex-gedetineerden en ongedocumenteerden.

Budget: maximaal € 50.000,-

Deadline: 1 juni 2018

Overige informatie

Fonds Franciscus

Aanvraag indienen

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Zorgsubsidiekalender biedt je de mogelijkheid nooit een subsidie of fonds te missen. Neem een abonnement op deze handige kalender! Je kunt vrijblijvend starten met een gratis Proefabonnement.

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.