Subsidie voor het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid

Je kan binnenkort weer subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook dit jaar zal een nieuwe ronde starten. De precieze invulling van de subsidieregeling is pas definitief ná publicatie in de Staatscourant. Onderstaande informatie is dus onder voorbehoud.

Doel: laaggeletterdheid verminderen

De regeling beoogt laaggeletterdheid aan twee kanten aan te pakken: door het bevorderen van lezen – en het plezier in lezen.

Net als in vorige jaren is er subsidie beschikbaar voor:
• Projecten en cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige ouders.
• Cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laaggeletterde werknemers.

Wie kan aanvragen?

Scholen, werkgevers, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen kan je deze ronde subsidie aanvragen.

Criteria (samenvatting)

Nieuw deze subsidieronde:

  • Naast activiteiten gericht op taal, komen ook activiteiten gericht op het verbeteren van digitale vaardigheden en rekenvaardigheden in aanmerking voor subsidie.
  • Werkgevers die subsidie aanvragen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van hun werknemers, mogen de subsidie ook gebruiken voor zzp-ers met wie zij werken.
  • De subsidie kan alleen nog gebruikt worden voor mensen met een taalniveau ónder 2F (in voorgaande subsidierondes was dit tot en met 2F).
  • De verplichte cofinanciering bedraagt tenminste 33 % van de subsidiabele kosten.

Budget: maximaal € 250.000,- per aanvrager, ruim € 4 miljoen beschikbaar in totaal.

Deadline: aanvragen kan van 1 mei 2020 om 9.00 uur tot en met 31 mei 2020 om middernacht.

LET OP: aanvragen worden niet langer op volgorde van indienen toegekend, maar op basis van een loting.

Meer weten?

Wil je altijd op de hoogte blijven van nieuwe financieringsmogelijkheden? Neem dan een abonnement op onze database.

Neem een jaarabonnement >>

Al klant? Log dan in en bekijk deze en alle andere regelingen >>