Aanpak Armoede: 3 subsidies en fondsen voor armoedebestrijding

De maand oktober staat in het teken van armoedebestrijding, met als hoogtepunt 17 oktober, de Internationale dag tegen de Armoede. Ook bij ZorgSubsidieKalender besteden we hier aandacht aan.

In onze database met meer dan 1000 fondsen en subsidies voor Zorg en Welzijn staan diverse regelingen gericht op het bestrijden van armoede. We delen er hieronder een drietal met je.

Subsidies en fondsen voor armoedebestrijding

NRC Lezersfonds

Bij het Lezersfonds kunnen aanvragen worden ingediend voor een bijdrage in de kosten van een project of activiteit die ‘stille armoede’ tegengaat.

Doel:
Het Lezersfonds heeft als doelstelling het verstrekken van bijdragen voor het lenigen van de gevolgen van zogenaamde “stille armoede” onder alle geledingen binnen de samenleving in beweging, waaronder begrepen het verstrekken van uitkeringen aan instellingen die een humanitair of maatschappelijk belang beogen.

Budget: € 135.000,- per jaar
Deadlines: 1 maart en 1 oktober van elk kalenderjaar

Log in en bekijk de regeling  

Gemeente Nijmegen – Initiatievenfonds Armoede en Schulden

Heb jij een vernieuwend idee om armoede in Nijmegen aan te pakken? Dan kun je subsidie aanvragen.

Doel:
Je kunt subsidie krijgen voor het bedenken en uitvoeren van een plan tegen armoede. Voorbeelden zijn het lesprogramma Smart met Geld voor middelbare scholieren en het Zakgeldproject dat kinderen vroeg leert omgaan met geld. Of een zomerprogramma voor alleenstaande moeders om hun netwerk te vergroten.

Budget: maximaal € 5.000,- per aanvraag
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk de regeling  

European Social Fund+ (ESF) – Social Innovation Practices to Combat Homelessness

De bestrijding van dakloosheid is een belangrijke prioriteit van het sociaal beleid van de Europese Unie. Naar schatting is het aantal daklozen in Europa de afgelopen tien jaar met 70% gestegen en dit aantal zal waarschijnlijk nog toenemen als gevolg van de Covid-crisis en de recente sterke stijging van de kosten van levensonderhoud.

Doel:
Deze oproep heeft tot doel innovatieve projecten en/of beleidsmaatregelen op het gebied van dakloosheid en uitsluiting van huisvesting te testen en te evalueren. Door het testen van geïntegreerde benaderingen van dakloosheid, die betrekking hebben op gebieden zoals preventie, toegang tot huisvesting, waaronder huisvestingsgerichte benaderingen, en ondersteunende diensten, wil het ESSF bijdragen aan de preventie en de bestrijding van dakloosheid.

Budget: tussen € 2 miljoen en € 5 miljoen per project
Deadlines: 14 december 2023, om 17:00 uur

Log in en bekijk de regeling  

Meer fondsen en subsidies bekijken voor armoedebestrijding

Hopelijk heeft dit artikel je al verder geholpen. Dit waren maar een paar voorbeelden van fondsen en subsidies gericht op armoede. In onze fondsen- en subsidiedatabase staan meer dan 80 regeling specifiek gericht op het bestrijden van armoede. Wil je hierover actueel geïnformeerd blijven en toegang krijgen tot meer dan 1.000 fondsen en subsidies in Zorg en Welzijn? Neem dan een abonnement op onze database.

Je kunt ook gratis vrijblijvend een proefabonnement bij ons aanvragen. Je kunt dan een deel van de database bekijken om te zien of het wat voor je is. Na een maand stop het automatisch, je zit dus nergens aan vast!

Vraag een proefabonnement aan

Al klant? Log dan in en bekijk hier de volledige lijst van regelingen waar je financiering kunt aanvragen voor armoedebestrijding.

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.