Prinsjesdag: subsidies voor zorg en welzijn in 2024

Wat hebben Prinsjesdag en subsidies met elkaar te maken?

Op 19 september 2023 was het Prinsjesdag en heeft de Nederlandse regering haar begroting voor het komende jaar gepresenteerd. De totale uitgaven van het Rijk zullen in 2024 naar verwachting € 433,6 miljard bedragen. Maar liefst 26% van dat budget gaat naar de zorg, oftewel € 103,4 miljard!  Een deel van dit bedrag geeft de overheid uit in de vorm van subsidies. In dit blog delen we met je wat de rijksbegroting van 2024 betekent voor een aantal subsidies in Zorg & Welzijn.

Prinsjesdag – Subsidies om samen te werken aan gezonde zorg

Een belangrijk initiatief dat in de begroting van 2024 wordt ondersteund, is het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hiervoor wordt maar liefst € 2,8 miljard beschikbaar gesteld voor de periode van 2023 tot en met 2027. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. In het dit Akkoord staan ook afspraken over subsidieprogramma’s voor de komende jaren. Hieronder een aantal voorbeelden: Subsidie voor (door)ontwikkeling van samenwerking en organisatie in de eerstelijnszorg

ZonMw verstrekt deze subsidie binnen een stimuleringsprogramma. In het voorjaar hebben ze al een eerste financieringsronde gehad, en ook dit najaar wordt er een verwacht. Via het stimuleringsprogramma kan elke regio een beroep doen op middelen, met name voor inzet van menskracht. Ook wordt via het stimuleringsprogramma inzet van expertise rond organisatie en samenwerking beschikbaar gesteld.

Een programma voor Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn

Er komt één VWS-brede regeling voor transitie naar anders werken, behoud van werknemers en leven lang ontwikkelen. Regelingen zoals SectorplanPlus, het Stagefonds en KIPZ-middelen zullen allemaal in deze nieuwe regeling opgaan.

€ 5 miljoen per jaar voor de kwaliteit van de wijkverpleging

Van 2024 tot 2027 komt € 5 miljoen per jaar beschikbaar voor de kwaliteit van de wijkverpleging. Via ZonMw en VWS-subsidies wordt wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van kwaliteitsrichtlijnen wijkverpleging gefinancierd.

€ 25 miljoen extra per jaar voor patiëntenorganisaties

Het Ministerie van VWS stelt vanaf 2024 structureel € 25 miljoen per jaar extra beschikbaar voor het versterken van de patiëntenbeweging. VWS kijkt naar de uitbreiding van de instellingssubsidie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Daarnaast kunnen deze organisaties en hun koepels aanspraak maken op middelen voor transities die bijdragen aan de doelen van het Integraal Zorg Akkoord.

Prinsjesdag – Subsidies voor wonen en zorg

Een ander belangrijk aspect van de begroting van 2024 is het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). In totaal wordt er € 345 miljoen geïnvesteerd in dit programma. Deze investering heeft tot doel nieuwe woningen voor ouderen te realiseren en stimuleringsmaatregelen te bieden om jongeren en ouderen samen te laten wonen in geclusterde woonvormen. Hierdoor kunnen ouderen langer thuis blijven wonen, hun zelfredzaamheid behouden en profiteren van technologische innovaties die hen in het dagelijks leven ondersteunen. Om deze doelen te bereiken zijn er verschillende subsidies beschikbaar:

  • Subsidie voor intergenerationeel wonen: in 2024 is € 7,8 miljoen beschikbaar om het samenwonen tussen jong en oud te stimuleren.
  • Subsidie voor zorggeschikte woningen in de sociale huur: in 2024 wordt er € 70 miljoen gereserveerd voor de bouw van zorggeschikte woningen in de sociale huursector.

 

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Alle nieuwe en gewijzigde subsidieregelingen houden we bij in een database van meer dan 1.000 subsidies en fondsen voor zorg en welzijn. Met een abonnement hierop kijk je maanden vooruit, blijf je op de hoogte van de beschikbare financieringen en kun je tijdig aan de slag met aanvragen. Zo loop je geen geld mis en bespaar je een hoop tijd. Wil je hierover actueel geïnformeerd blijven en toegang krijgen tot ruim 1.000 fondsen en subsidies in Zorg en Welzijn? Neem dan een abonnement op onze database. Eerst even kijken wat onze database inhoudt? Dat kan, met ons gratis proefabonnement. Met een proefabonnement maak je één maand gratis en zonder verplichtingen kennis met de database. Na een maand stopt het proefabonnement automatisch.

Ja, ik wil een gratis proefabonnement  

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.