Nieuwe subsidieregeling voor ggz-instellingen

De staatssecretaris van VWS stelt via deze subsidieregeling € 45 miljoen beschikbaar voor het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional, het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt, het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie en de inzet van eHealth bij de behandeling.

Verbetering van de zorg in ggz-instellingen

De VIPP GGZ regeling kent drie doelen:

  • Betere en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling (module A1 en A2);
  • Grotere medicatieveiligheid (module B1 en B2);
  • Meer gebruik van eHealth (module C1 en C2).

Wie kan de subsidie aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor instellingen voor medische specialistische zorg die op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) gefinancierde geestelijke gezondheidszorg leveren (ggz-instellingen).

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet een instelling zich in eerste instantie aanmelden voor de nulmeting. Aan de hand van de nulmeting wordt vastgesteld voor welke modules de instelling in aanmerking komt.

Criteria (samenvatting)

Instellingen kunnen deelnemen indien de Zorgverzekeringswet (Zvw)-omzet groter is dan € 500.000,-.  Verder is het voltooien van de nulmeting verplicht om subsidie aan te kunnen vragen.

  • Als uit de nulmeting blijkt dat een instelling minder dan 40% van de doelstelling van de module heeft gerealiseerd, komt zij in aanmerking voor de subsidie;
  • Tussen de 40 en 60% wordt er aanvullende informatie opgevraagd, op basis waarvan beoordeeld wordt of subsidie kan worden aangevraagd;
  • Boven de 60% realisatie komt een instelling niet in aanmerking voor subsidie op dat onderdeel.

Bekijk overige criteria in het Staatscourant >>

Budget: maximaal € 340.000,- per aanvraag, afhankelijk van de module en de grootte van de instelling

Deadline: de regeling loopt tot 1 februari 2021 (met nulmeting vóór 1 april 2019)

Overige informatie

Zie VIPP GGZ regeling
Zie regeling in het Staatscourant

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies en fondsen in Zorg en Welzijn?

Zorgsubsidiekalender biedt je de mogelijkheid nooit een subsidie of fonds te missen. Neem een abonnement op deze handige kalender! Je kunt vrijblijvend starten met een gratis proefabonnement.

Vraag een proefabonnement aan

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.