ZonMw subsidie verbeteren interventies palliatieve zorg

De oproep “Palliantie ronde 2018/2019 onderzoek” is bedoeld om bestaande interventies in de palliatieve zorg verder te onderbouwen, door te ontwikkelen en te implementeren in de praktijk. Het is gerelateerd aan de hierop navolgende oproep Palliantie ronde 2019 praktijk, waarin de Netwerken Palliatieve Zorg en hun samenwerkingspartners deze interventies kunnen implementeren.

Onderwerpenpalliatieven zorg

  • Bestaande interventies in de palliatieve zorg
  • Essenties Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
  • Prioriteiten van mensen in de laatste levensfase en hun naasten
  • Bewijskracht
  • Implementatie

Onderdeel van programma: Palliantie. Meer dan zorg

Doel van het programma Palliantie van ZonMw

ZonMw wil binnen het programma Palliantie Interventies doorontwikkelen. Meer dan zorg ruimte bieden aan bestaande interventies die, om onderdeel te worden van de reguliere zorg, doorontwikkeling nodig hebben.

De oproep is bedoeld voor onderzoeksvoorstellen die verder bouwen aan de bewijskracht en de implementeerbaarheid van bestaande interventies in de palliatieve zorg. Afhankelijk van de stand van zaken met betrekking tot de interventie kan het onderzoek zich richten op het verhogen van de bewijskracht en/of op het gebied van de implementeerbaarheid. De behoeften uit de praktijk zijn leidend voor het onderzoeksvoorstel.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Een onderzoeksorganisatie (zie definitie onderzoeksorganisatie) kan een aanvraag voor deze oproep indienen.

Criteria (samenvatting)

  • Het gaat in deze oproep om bestaande interventies in de palliatieve zorg die verdere doorontwikkeling nodig hebben op het gebied van bewijskracht en/of implementeerbaarheid.
  • De interventies moeten al toegepast zijn in de praktijk, waarbij kennis is opgedaan over de bewijskracht en/of de implementeerbaarheid. Deze kennis blijkt uit (voor)onderzoek.
  • De te onderzoeken interventie heeft betrekking op één of meerdere van de zeven genoemde essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
  • De te onderzoeken interventie sluit aan op wat mensen in de laatste levensfase en hun naasten aangeven het allerbelangrijkst te vinden.
  • Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de project- en samenwerkingspartners (= partijen betrokken bij het onderzoek) leiden of kunnen leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun.

Zie overige criteria >>

Budget: maximaal € 400.000,- per project

Deadline: 12 februari 2019, 14.00 uur

Overige informatie

Bekijk de oproep >>

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.