Ouder worden doe je samen

Het Nationaal Ouderenfonds is een Nederlandse non-profitorganisatie die zich inzet voor het welzijn van ouderen. Daarom bieden ze allerlei activiteiten aan waar mensen elkaar ontmoeten. Zij richten zich hierbij op drie pijlers: stimuleren van actief ouder worden, inspireren tot een lee­ftijdsvriendelijke omgeving en het bestrijden van eenzaamheid. Want ouder worden, doe je tenslotte samen!

Drie pijlers van het Nationaal Ouderenfonds

1. Stimuleren van actief ouder worden

Actief ouder worden betekent dat ouderen een gezonde, betekenisvolle en betrokken levensstijl behouden naarmate ze ouder worden. Het stimuleren van actief ouder worden omvat verschillende aspecten van fysieke, mentale, sociale en emotionele gezondheid. Hier zijn enkele manieren om actief ouder worden te stimuleren:

 • Fysieke activiteit: Moedig regelmatige lichaamsbeweging aan, zoals wandelen, zwemmen, fietsen of groepslessen. Fysieke activiteit versterkt spieren, verbetert de flexibiliteit, verhoogt de cardiovasculaire gezondheid en helpt bij het behouden van een gezond gewicht.
 • Geestelijke stimulatie: Stimuleer ouderen om hun geest actief te houden. Dit kan door middel van uitdagende activiteiten zoals lezen, puzzelen of het leren van nieuwe vaardigheden.
 • Sociale betrokkenheid: Moedig ouderen aan om deel te nemen aan sociale activiteiten en contact te houden met familie, vrienden en de gemeenschap. Dit kan onder meer betrokkenheid bij sociale clubs, vrijwilligerswerk, hobbygroepen, religieuze bijeenkomsten of deelname aan lokale evenementen omvatten. Sociale interactie bevordert geestelijke gezondheid, vermindert eenzaamheid en draagt bij aan een gevoel van verbondenheid.
 • Gezonde voeding: Stimuleer een uitgebalanceerd dieet met voldoende groenten, fruit, volle granen, magere eiwitten, gezonde vetten en hydratatie.
 • Preventieve zorg: Moedig regelmatige gezondheidscontroles en screenings aan, zoals bloeddrukmetingen, cholesterolcontroles, oog- en gehoortests, vaccinaties en screenings voor kanker en andere ziekten. Vroege opsporing en preventie kunnen de gezondheid en de levenskwaliteit bevorderen.
 • Positieve mindset en stressmanagement: Help ouderen om stress te beheersen. Dit kan het omarmen van nieuwe uitdagingen, het cultiveren van dankbaarheid, het beoefenen van ontspanningstechnieken zoals meditatie of yoga, en het creëren van een ondersteunend netwerk van vrienden en familie omvatten.

Het stimuleren van actief ouder worden vereist een holistische benadering die aandacht besteedt aan de verschillende aspecten van gezondheid en welzijn. Door een ondersteunende omgeving te creëren en ouderen aan te moedigen om betrokken te blijven bij diverse activiteiten, kunnen ze een actief en vervuld leven leiden.

2. Leeftijdsvriendelijke omgeving

Een leeftijdsvriendelijke omgeving verwijst naar een omgeving die zodanig is ontworpen en aangepast dat het alle leeftijdsgroepen in de samenleving ondersteunt, met speciale aandacht voor ouderen. Het concept van een leeftijdsvriendelijke omgeving is ontstaan vanuit het besef dat de vergrijzing in Nederland toeneemt en dat er behoefte is aan omgevingen die rekening houden met de specifieke behoeften en capaciteiten van oudere mensen. Enkele kenmerken van een leeftijdsvriendelijke omgeving zijn:

 • Toegankelijkheid: Gebouwen, openbare ruimtes en transportmiddelen toegankelijk maken voor mensen van alle leeftijden en met verschillende fysieke capaciteiten.
 • Veiligheid: Het verminderen van gevaren zoals gladde vloeren, slechte verlichting of onveilige infrastructuren.
 • Sociale participatie: Het bevorderen van sociale inclusie en betrokkenheid van ouderen door mogelijkheden te bieden voor sociale interactie, participatie in gemeenschapsactiviteiten en het creëren van ondersteunende netwerken.
 • Gezondheidszorg en dienstverlening: Het waarborgen van toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg, welzijnsdiensten en ondersteuningssystemen die ouderen helpen om zelfstandig te blijven functioneren.
 • Informatie en communicatie: Het verstrekken van toegankelijke informatie en communicatiekanalen die ouderen in staat stellen om te participeren en op de hoogte te blijven van relevante zaken.
 • Wonen en ruimtelijke ordening: Het bieden van geschikte huisvestingsopties, zoals aangepaste woningen en gemeenschappen die oudere mensen ondersteunen in hun dagelijkse behoeften.

Het creëren van een leeftijdsvriendelijke omgeving draagt dus bij aan het bevorderen van de gezondheid, het welzijn en de kwaliteit van leven van ouderen, terwijl het ook voordelen heeft voor de bredere samenleving

3. Bestrijden van eenzaamheid

Eenzaamheid is een veelvoorkomend probleem onder ouderen, vooral voor degenen die geen familie of sociaal netwerk hebben. Het Ouderenfonds richt zich op het doorbreken van sociaal isolement en het bevorderen van sociale interactie. Ze organiseren bijvoorbeeld de “BoodschappenPlusBus“, waarbij ouderen gezamenlijk boodschappen kunnen doen en uitstapjes kunnen maken. Ook is er het project “Samen Breien” waarbij ouderen elkaar ontmoeten en gezamenlijk breien. Daarnaast organiseert het Nationaal Ouderenfonds andere activiteiten zoals vakanties voor ouderen, kerstdiners, en het verstrekken van hulp en ondersteuning bij eenzaamheid. Ze werken samen met vrijwilligers, bedrijven en andere organisaties om deze initiatieven mogelijk te maken.

De kern van de boodschap van het Nationaal Ouderenfonds

De kern van de boodschap van het Nationaal Ouderenfonds is helder: ‘ouder worden, doe je samen!’ Hoe oud je dus ook bent, voel je vrij om aan elkaar te vragen of je iets voor de ander kunt betekenen. Misschien is gewoon gezellig een bakkie koffie drinken bij een oudere buurvrouw al dat wat ze die dag nodig had aan aandacht. Of dat je als oudere vraagt of iemand je uit kan leggen hoe een tablet werkt zodat je toch digitaal dingen kunt regelen. Dit zijn kleine goede daden waar geen subsidie voor nodig is, maar die van grote waarde zijn voor de ander.

Tot slot

Ben je bezig met het ontwikkelen van een groter initiatief voor het bevorderen van welzijn van ouderen? In onze database vind je tientallen regelingen die zich specifiek richten op het stimuleren van het welzijn van ouderen. Met een abonnement krijg je niet alleen toegang tot al deze regelingen, maar word je ook wekelijks op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen in het subsidielandschap voor Zorg en Welzijn. Dus neem een jaarabonnement en vind de juiste regeling om je idee om te zetten naar een werkelijkheid!

Neem een jaarabonnement!

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.