Week tegen eenzaamheid: 28 september t/m 4 oktober 2023

In een wereld die steeds meer verbonden lijkt, zijn er nog steeds velen onder ons die het gewicht van eenzaamheid voelen. De ‘Week tegen Eenzaamheid’ is een initiatief dat dit belangrijke thema onder de aandacht brengt. Tijdens deze week staan ontmoeting en verbinding centraal, twee cruciale elementen die kunnen helpen het gevoel van isolatie te doorbreken.

Door het hele land worden honderden activiteiten georganiseerd waarbij mensen de kans krijgen elkaar te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Of je nu zelf een activiteit organiseert of een evenement bezoekt, iedereen is welkom om deel te nemen en de kracht van gemeenschap te ervaren.

Wat is eenzaamheid?

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Het komt voor wanneer iemand een gemis ervaart aan een hechte, emotionele band met anderen of wanneer iemand minder contact heeft met anderen dan gewenst. Dit gevoel gaat vaak hand in hand met emoties als leegte, verdriet, angst en zinloosheid. Helaas kan eenzaamheid ook leiden tot lichamelijke of psychische klachten.

Eenzaamheid is vooral een persoonlijke ervaring. Wat voor de één voldoende sociaal contact is, kan voor een ander als onvoldoende of oppervlakkig worden beschouwd. Daarom is het moeilijk om van buitenaf in te schatten of iemand zich eenzaam voelt, men wordt misschien wel omringd door mensen, maar zij kunnen zich nog steeds niet verbonden voelen.

Feiten en cijfers rond eenzaamheid

Eenzaamheid is een wijdverspreid fenomeen. Uit gegevens blijkt dat bijna de helft van de volwassen Nederlanders zich eenzaam voelt. Deze gevoelens kunnen variëren van matig tot sterk. Het komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, maar bij sterke eenzaamheid zijn de verschillen minimaal.

Het is ook belangrijk om te beseffen dat eenzaamheid alle leeftijden treft. Maar, mensen ouder dan 75 jaar hebben vaker te maken met factoren die het risico verhogen. Denk aan eenzame gevoelens doordat hun naasten zijn overleden. Eenzaamheid en burgerlijke staat zijn ook nauw met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld, mensen die getrouwd zijn of samenwonen voelen zich vaak minder eenzaam dan degenen die ongehuwd zijn, gescheiden zijn, of hun partner hebben verloren.

Gevolgen van eenzaamheid

Langdurige eenzame gevoelens kunnen leiden tot significante gezondheidsrisico’s en een afname van maatschappelijke betrokkenheid. Het heeft een directe impact op de fysieke gezondheid, waaronder een verhoogd risico op hartziekten en de ziekte van Alzheimer. Daarnaast draagt het bij aan mentale gezondheidsproblemen zoals depressie. Ook kan het leiden tot een verminderde kwaliteit van leven en zelfs een verhoogd risico op voortijdig overlijden. De gevolgen van eenzaamheid moeten dus niet worden onderschat.

Oorzaken van eenzaamheid

Eenzaamheid kan vele oorzaken hebben, variërend van persoonlijke situaties tot bredere maatschappelijke omstandigheden. De status van een relatie, zoals het alleenstaand zijn of het ondergaan van een scheiding, kunnen bijdragen aan eenzaamheidsgevoelens. Geldproblemen kunnen ook een belangrijke factor zijn, omdat financiële zekerheid invloed heeft op het vermogen van mensen om deel te nemen aan sociale activiteiten. Mantelzorgers, die vaak opofferingen maken voor hun geliefden, lopen ook het risico op eenzaamheid.

Subsidies en fondsen tegen eenzaamheid

In de strijd tegen eenzaamheid is het essentieel dat initiatiefnemers en geïnteresseerde partijen zich bewust zijn van de diverse subsidies en fondsen die ter beschikking staan. Deze financiële ondersteuningen zijn opgezet om projecten en initiatieven die eenzaamheid bestrijden te bevorderen. Echter, het is belangrijk te weten welke mogelijkheden er zijn én aan welke criteria moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor dergelijke steun. Met een abonnement op onze zorgsubsidie database krijg je inzicht in alle relevante subsidies gerelateerd aan dit urgente onderwerp, waarbij wij de criteria helder voor je op een rijtje zetten. Als voorproefje lichten we twee bijzondere mogelijkheden voor je uit:

Check Zorg Subsidies

Gemeente Rotterdam – Subsidie zorg en wijkrestaurants voor ouderen aanvragen

De subsidie draagt bij aan het realiseren van de doelen van het beleidsplan Heel de Stad – Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp. Het past binnen de Subsidieregeling zorgrestaurants en wijkrestaurants voor ouderen. De gemeente verstrekt uitsluitend subsidies ter ontwikkeling of verduurzaming van zorg- of wijkrestaurants in Rotterdam, waarbij samen eten en bestrijden van eenzaamheid onder de doelgroep ouderen een belangrijke doelstelling is.

Budget: Geen vaststaand bedrag
Deadline: 15 oktober 2023
Log in en bekijk regeling >>

Check Zorg Subsidies

NWO – Onderzoek naar oorzaken en vormen van eenzaamheid

Het doel van deze call for proposals is om onderzoek te financieren naar oorzaken en vormen van eenzaamheid en wat eventuele effectieve interventies kunnen zijn. Ook wordt gekeken naar de rol van het taboe op eenzaamheid. De call zal zich richten op vijf groepen die prioriteit hebben in het eenzaamheidsonderzoek.

Budget: minimaal € 800.000,- en maximaal € 925.000,- per project
Deadline: 10 oktober (fase II)
Log in en bekijk regeling >>

Bekijk het abonnement!

 

 

De Week van de Eenzaamheid herinnert ons eraan dat het belangrijk is om bewust te zijn van en begrip te hebben voor degenen die zich eenzaam voelen. Als samenleving hebben we de verantwoordelijkheid om hulp en steun te bieden aan degenen die het nodig hebben. Samen kunnen we bijdragen aan een verbonden en zorgzame gemeenschap.

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.