Mantelzorg en Beschikbare Subsidies: Een Overzicht

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag staan we stil bij een groep mensen die vaak in de schaduw functioneert, maar van onschatbare waarde is voor de samenleving. Mantelzorg speelt een essentiële rol in de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en andere hulpbehoevende individuen binnen onze samenleving. Vandaar dat deze speciale dag twee decennia geleden in het leven is geroepen door MantelzorgNL om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Hoewel het verlenen van mantelzorg voldoening kan geven, brengt mantelzorg ook vaak aanzienlijke uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Dit artikel verkent de complexiteit van mantelzorg en biedt inzicht in de beschikbare oplossingen en subsidies voor mantelzorgers. Of je nu een mantelzorger bent die op zoek is naar financiële ondersteuning of meer wilt weten over dit vitale aspect van de gezondheidszorg, dit overzicht is een uitgebreide gids voor alles wat met mantelzorg te maken heeft.

Wat is Mantelzorg?

Mantelzorg is de onbetaalde en vaak intensieve zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit de omgeving, zoals een partner, ouder of vriend. Deze vorm van zorg gaat verder dan de gebruikelijke zorg en kan variëren van enkele uren per week tot een fulltime taak. De impact van mantelzorgers op onze samenleving is enorm. In 2019 gaf maar liefst één op de drie Nederlanders van 16 jaar en ouder mantelzorg. Dat komt neer op ongeveer 5 miljoen mensen. Onder hen zijn er 830.000 mantelzorgers die zowel langdurige als intensieve hulp bieden

Mantelzorger worden 

Het worden van een mantelzorger gebeurt vaak geleidelijk en ontstaat uit de behoefte om voor een naaste te zorgen die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. De rol van mantelzorger is complex en kan overweldigend zijn, maar gelukkig zijn er diverse ondersteuningsmogelijkheden en subsidies voor mantelzorg beschikbaar. Gemeenten kunnen informatie, advies en financiële ondersteuning bieden, zoals het mantelzorgcompliment. Zorgorganisaties kunnen professionele zorg en respijtzorg bieden, waardoor mantelzorgers tijdelijk ontlast worden. Non-profit organisaties en mantelzorgverenigingen bieden vaak emotionele ondersteuning, educatieve workshops en toegang tot netwerken van andere mantelzorgers.

Struikelblokken bij Mantelzorgers

 1. Overbelasting: De continue zorg en verantwoordelijkheid kunnen leiden tot fysieke en mentale overbelasting. Dit kan resulteren in gezondheidsproblemen voor de mantelzorger zelf.
 2. Financiële zorgen: Mantelzorg kan een fulltime inzet vereisen, waardoor het werken naast de zorg moeilijk wordt. Dit kan leiden tot financiële problemen.
 3. Emotionele belasting: De emotionele druk en stress die gepaard gaan met de zorg voor een geliefde kunnen intens zijn en leiden tot depressie of angst.
 4. Gebrek aan ondersteuning en informatie: Het vinden van de juiste informatie en ondersteuning kan een uitdaging zijn, waardoor mantelzorgers zich geïsoleerd en overweldigd kunnen voelen.
 5. Gebrek aan tijd: De tijd die nodig is om voor een geliefde te zorgen, kan het moeilijk maken om persoonlijke verplichtingen en hobby’s na te komen, wat kan leiden tot een onevenwichtig leven.

Oplossingen en Subsidies

1. Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers een tijdelijke onderbreking van hun zorgtaken, zodat ze wat rust kunnen nemen en kunnen opladen.

2. Financiële Ondersteuning

Verschillende gemeenten bieden mantelzorgcomplimenten, een financiële tegemoetkoming, aan als erkenning voor de geleverde zorg.

3. Emotionele Ondersteuning

Emotionele ondersteuning is cruciaal voor mantelzorgers om de uitdagingen en stress die komen kijken bij de zorg voor een naaste aan te kunnen. Vandaar dat het belangrijk is dat mantelzorgers worden ondersteund door hun sociale netwerk.

4. Informatie en Educatie

Er zijn verschillende organisaties die zich inzetten om mantelzorgers te ondersteunen en hen te voorzien van de juiste informatie. Wanneer jouw organisatie ondersteuning biedt aan mantelzorgers kun je in aanmerking komen voor subsidies.

 

Voorbeelden van enkele subsidies die hierin ondersteuning bieden zijn:

Check Zorg Subsidies

Stichting Zorg en Zekerheid

De Stichting heeft als doel om bij te dragen aan de betaalbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en innovatie van de gezondheidszorg voor iedereen. Activiteiten die niet via de reguliere weg gefinancierd kunnen worden, krijgen dankzij hun financiering een kans.

Budget: geen vaststaand bedrag
Deadline: jaar rond
Log in en bekijk regeling >>

Check Zorg Subsidies

Gemeente Amsterdam – Subsidie Ondersteuning mantelzorg en vrijwillige inzet

Je kunt als organisatie subsidie aanvragen voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Budget: geen vaststaand bedrag
Deadline: 1 oktober 2024
Log in en bekijk regeling >>

Check Zorg Subsidies

Gemeente Eindhoven – Subsidie informele zorg

De gemeente Eindhoven werkt graag mee aan een sterk netwerk van vrijwilligers dat samen met beroepsmensen zorg verleent aan Eindhovenaren die dat nodig hebben. Stimuleer je met jouw vrijwilligersorganisatie (in oprichting) informele zorg zoals mantelzorg, vrijwillige zorg en zelfhulp? Vraag dan subsidie aan.

Budget: € 25,- per vrijwilliger met een maximaal bedrag van € 2.500,- per organisatie
Deadline: jaar rond
Log in en bekijk regeling >>

Bekijk de database voor meer regelingen >>

 

Technologische Ondersteuning

De integratie van moderne technologie kan een significante verlichting bieden in de zorgtaken die mantelzorgers uitvoeren. Er zijn fondsen die de aanschaf van technologische hulpmiddelen financieren, waardoor de mantelzorg efficiënter en minder tijdrovend wordt. Voor een dieper inzicht in hoe technologie de zorgsector transformeert, inclusief specifieke voorbeelden van technologische hulpmiddelen die mantelzorgers kunnen ondersteunen, verwijzen we je naar het artikel: Zorginnovatie: Transformeren van de Zorgsector. Hier kun je meer informatie vinden over de nieuwste trends en ontwikkelingen binnen de zorgtechnologie die de last van mantelzorg kunnen verlichten.

Conclusie

Mantelzorg is een vitale maar veeleisende rol die verschillende uitdagingen met zich meebrengt. Gelukkig zijn er verschillende subsidies en ondersteuningsmechanismen die mantelzorgers kunnen helpen deze struikelblokken te overwinnen. Door proactief te zoeken naar beschikbare hulp en financiering, kunnen mantelzorgers de ondersteuning vinden die ze nodig hebben om hun cruciale rol in de gezondheidszorg voort te zetten zonder zichzelf te kort te doen.

Websites voor meer informatie

 1. MantelzorgNL – Een landelijke vereniging die mantelzorgers ondersteunt met informatie, advies, en lokale hulp.
 2. Rijksoverheid – Biedt officiële informatie over rechten, plichten en ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers.
 3. Zorgwijzer – Hier kun je terecht voor informatie over vergoedingen, zorgverzekeringen en ondersteuning voor mantelzorgers.
 4. MIND Korrelatie – Voor psychische ondersteuning en counseling voor mantelzorgers.
 5. Expertisecentrum inclusief onderwijs – Voor studenten die mantelzorg verlenen, biedt informatie en ondersteuning om studie en zorg te combineren.
 6. Movisie – Biedt tips aan om mantelzorgers inclusief te ondersteunen.
Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.