Leven met een handicap: beschikbare subsidies

Subsidies voor mensen met een handicap kunnen een waardevolle steun zijn bij het overwinnen van uitdagingen en het verbeteren van hun levenskwaliteit. Deze financiële hulp kan variëren van tegemoetkomingen voor medische kosten tot toelagen voor werkplekaanpassingen. Overheidsinstanties, non-profitorganisaties en stichtingen bieden verschillende subsidies aan 

die mensen met een handicap helpen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In dit artikel lichten we drie subsidies voor je uit.

 

HandicapNL

De ambitie van HandicapNL is om mensen met een handicap en hun familie sterker te maken zodat zij volwaardig kunnen doen in onze samenleving. De stichting heeft vier programma’s ingericht waar de speerpunten ‘heft in eigen handen’ en ‘speerpunten’ samenkomen: 1) sterker staan, 2) sociaal netwerk bouwen, 3) families versterken en 4) samenleving betrekken. Goed om te weten, HandicapNL draagt alleen bij aan initiatieven en projecten zonder winstoogmerk voor meerdere mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking en/of autisme en/of niet aangeboren hersenletsel en/of zintuiglijke beperking.

Budget:
€ 4.000,- voor kleinschalige projecten en € 100.000,- voor grootschalige projecten
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk regeling

 

Cruyff Foundation – Gehandicaptensport

De Cruyff Foundation brengt kwetsbare jeugd in beweging waardoor ze samen kunnen spelen en groeien in hun ontwikkeling. Juist voor kinderen met een handicap is sport en bewegen belangrijk. Door sport krijgen ze zelfvertrouwen, leren ze samen te werken en ontwikkelen ze vriendschappen. Rechtspersonen kunnen een aanvraag doen. De stichting heeft als voorkeur projecten die gericht zijn op kinderen t/m 18 jaar en projecten met een langetermijnperspectief.

Budget:
geen vaststaand bedrag
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk regeling

 

Ministerie van VWS – Patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) 2024-2028

Deze regeling is bedoeld voor verenigingen of stichtingen die zich primair richten op het versterken van de stem en positie van mensen met een aandoening en/of beperking. Het gaat dan om patiënten, gehandicapten, mensen met een chronische ziekte, mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten of wettelijk vertegenwoordigers. Er zijn vier subsidiestromen waar u een aanvraag kunt doen: 1) instellingssubsidie pg-organisaties, 2) projectsubsidie pg-organisaties, 3) instellingssubsidie federaties van samenwerkende pg-organisaties en 4) instellingssubsidie landelijke pg-koepels.

Budget:
afhankelijk van subsidiestroom tussen de € 75.000,- en € 300.000,- per aanvraag
Deadline: jaar rond voor subsidiestromen 2 en 4. Voor subsidiestromen 1 en 3 kunt u jaarlijks van 1 t/m 30 september subsidie aanvragen

Log in en bekijk regeling

 

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies en fondsen in Zorg en Welzijn?

Zorgsubsidiekalender biedt je de mogelijkheid nooit een subsidie of fonds te missen. Neem een abonnement op deze handige kalender! Je kunt vrijblijvend starten met een gratis proefabonnement.

Vraag een proefabonnement aan

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.