Appeltjes van Oranje 2024: Inschrijvingen geopend!

Het Oranje Fonds kent sinds 2003 jaarlijks de Appeltjes van Oranje toe. Deze appeltjes worden niet letterlijk gegeten, maar geven positief gevoel in het leven van mensen. Ieder jaar wordt zo’n appeltje toegekend aan sociale projecten die verschillende groepen mensen op succesvolle wijze met elkaar verbindt. Mensen die graag meer voor de samenleving willen betekenen, die zich meer betrokken willen voelen bij hun buurtbewoners.

Dit jaar is het thema Eenzaamheid verminder je samen!Eenzaamheid kan verschillende vormen aannemen, zoals sociale, emotionele of existentiële eenzaamheid. Sommige doelgroepen lopen een verhoogd risico om zich eenzaam te voelen, bijvoorbeeld door verminderde mobiliteit, omdat zij de Nederlandse taal niet spreken, of vanwege een klein sociaal netwerk. Met de Appeltjes van Oranje beloont het Oranjefonds initiatieven die zich actief inzetten voor het sámen tegengaan van eenzaamheid. Je kunt hierbij denken aan projecten die ouderen met jongeren verbindt, een buurthuis waarbij buurtbewoners zelf aan de slag kunnen, of een maatjesproject op basis van ervaringsdeskundigheid. Het Oranjefonds let extra op of het project mensen bereikt die zich vaker eenzaam voelen, of er vrijwilligers actief zijn, of het inspeelt op een aantoonbare behoefte en of het project inspirerend en leerzaam is voor anderen.

Wie kan zich aanmelden voor de Appeltjes van Oranje?

Maatschappelijke organisaties en initiatieven kunnen zich aanmelden voor de Appeltjes van Oranje.

Criteria voor aanmelding

  • Het project heeft als doelstelling dat eenzaamheid wordt verminderd. Dat kan sociale, emotionele of existentiële eenzaamheid zijn. Dit betekent dat:
    • Je goed kunt verwoorden hoe jullie activiteiten een bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid.
    • Je kunt laten zien dat je echt mensen bereikt die eenzaam zijn.
  • Binnen jouw project en/of organisatie is de doelgroep actief betrokken bij de planning en/of uitvoering. Dit gaat verder dan enkel raadplegen.
  • Het project gaat uit van de kracht van de deelnemer: wat kan hij of zij betekenen?

De prijs is € 25.000,- en een bronzen beeldje van een Appeltje van Oranje, gemaakt en ontworpen door Prinses Beatrix.

Je kunt je aanmelden van 15 januari tot en met 23 februari 2024.

Overige informatie

Heb je een abonnement? Bekijk de volledige regeling met alle informatie in onze database.
Wil je de volledige regeling bekijken, maar heb je nog geen abonnement?

Bekijk onze abonnementen!

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.