Beschikbare subsidies voor werkgevers

Wist je dat je als werkgever aanspraak kunt maken op subsidie? Dit kan voor verschillende doeleinden. In de ZorgSubsidieKalender database houden we tientallen regelingen bij voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Je vindt er algemene personeelssubsidies, maar ook regelingen specifiek gericht op zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven of onderwijsinstellingen.

In dit blog geven we je een aantal voorbeelden van de verschillende soorten subsidie die je als werkgever kunt aanvragen.

Waarvoor kan ik als werkgever subsidie aanvragen?

  • Voor het aannemen en behouden van personeel

Veel personeelssubsidies richten zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met verschillende regelingen wil de overheid er zo voor zorgen dat zij makkelijker worden aangenomen en weer aan het werk kunnen. Soms gaat het ook om regelingen die werkgevers helpen bij het behouden van hun personeel bij financiële tegenslag.

Een voorbeeld van dit soort regelingen is het Loonkostenvoordeel (LKV) van het UWV. Dat is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die minimaal één werknemer in dienst nemen uit een doelgroep die lastig aan het werk komt.

Budget: tot € 6.000,- per jaar per werknemer
Deadline: jaar rond aan te vragen

Log in en bekijk de regeling

  • Voor het aanbieden van praktijk- of werkleerplaatsen

Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je als werkgever subsidie aanvragen om praktijk- of werkleerplaatsen aan te bieden aan leerlingen of studenten. Hiermee wil het RVO zorgen voor beter opgeleid personeel dat beter is voorbereid op de arbeidsmarkt. De subsidie richt zich vooral op werkgevers met kwetsbare groepen, studenten met een opleiding in sectoren waar een tekort heerst en wetenschappelijk personeel binnen hun personeelsbestand.

Budget: tot € 2.700,- per praktijk- of werkleerplaats
Deadline: 17 september 2024, om 17:00 uur

Log in en bekijk de regeling

  • Voor het vergroten van duurzame inzetbaarheid

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Daarnaast kan de subsidie worden ingezet om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken. Activiteiten die in aanmerking komen voor de subsidie vanuit het Ministerie van ZSW zijn bijvoorbeeld een kortdurende training of workshop, een communicatie- of voorlichtingsactiviteit, of het opzetten van een infrastructuur om structurele duurzame inzetbaarheid te bevorderen;

Budget: vanaf € 75.000,- per aanvraag
Deadline: in april 2024 en september 2024 kunnen bedrijven een aanvraag doen

Log in en bekijk de regeling

  • Voor het aanpakken van werkdruk en stress

Je werknemers goede werkomstandigheden bieden: daar gaat een werkgever natuurlijk voor. Dit kan onder andere gaan om het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving, het stimuleren van een goede werkhouding of het aanpakken van werkstress. Hiervoor zijn er ook regelmatig potjes te vinden.

Zo biedt het O&O-fonds GGZ bijvoorbeeld een financiering voor de aanpak van werkdruk en regeldruk in ggz-organisaties.

Budget: maximaal € 5.000,- per aanvraag
Deadline: jaar rond aan te vragen

Log in en bekijk de regeling

Meer subsidies voor werkgevers zien?

Naast deze regelingen staan er nog tientallen andere regelingen voor werkgevers in onze database. Wil je hierover actueel geïnformeerd blijven en toegang krijgen tot meer dan 1000 fondsen en subsidies in Zorg en Welzijn? Neem dan een abonnement op onze database

Liever eerst kijken wat het inhoudt?

Neem nu een gratis proefabonnement

Al klant? Log in en bekijk de volledige lijst van regelingen voor werkgevers

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.