Gemeentelijke subsidies aanvragen?

Voor mensen die werkzaam zijn in de zorg en welzijn sector kan het soms lastig zijn om vernieuwende projecten te realiseren. Het ontbreekt vaak aan voldoende financiële middelen om nieuwe ideeën uit te werken en te implementeren. Gelukkig zijn er verschillende gemeenten in Nederland die gemeentelijke subsidies beschikbaar stellen voor innovatieve projecten op het gebied van zorg en welzijn.

Wat voor gemeentelijke subsidies zijn er?

Deze subsidie zijn niet alleen voor grote, landelijke projecten, maar ook voor kleinere (burger)initiatieven die vooral bedoeld zijn voor de mensen in de gemeente. Het kan per gemeente verschillen hoeveel gemeentelijke subsidies er zijn, en hoeveel budget er beschikbaar is. Maar er is vaak wel een potje voor projecten op het gebied van zorg en welzijn! Het kan dus nooit kwaad om te kijken wat jouw gemeente biedt aan subsidieregelingen voor projecten en evenementen!

Een van deze gemeentes is bijvoorbeeld Amsterdam. De stad heeft diverse subsidies beschikbaar.

Gemeente Amsterdam – Subsidie Ondersteuning mantelzorg en vrijwillige inzet

Je kunt als organisatie subsidie aanvragen voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Zo kan je respijtzorg ondersteunen voor mantelzorgers die speciale aandacht nodig hebben, deskundigheid bevorderen van professionals over mantelzorg en kan je vrijwilligers ondersteunen.

Budget: Geen vaststaand bedrag.
Deadline: 1 oktober 2023

Bekijk de regeling

Gemeente Amsterdam – Helden van West

Ben je een maker, ondernemer of bewoner van West, en heb je plannen om de wereld een beetje beter en inclusiever maken? Het stadsdeel kan helpen bij het realiseren van je project.

Budget: Maximaal € 25.000,- per aanvraag.
Deadline: 6 oktober 2023

Bekijk de regeling

Een andere gemeente met veel subsidies beschikbaar, is gemeente Leiden. Zij hebben onder andere regelingen voor sportevenementen of activiteiten voor ouderen.

Gemeente Leiden – Subsidie Bejaardensociëteiten

Organiseert jouw vrijwilligersorganisatie regelmatig activiteiten voor ouderen? Dan kun je gebruikmaken van de subsidie Bejaardensociëteiten.

Budget: maximaal € 160,- per jaar voor activiteiten met maximaal 50 deelnemers en maximaal € 275,- per activiteit voor activiteiten met meer dan 50 deelnemers.
Deadline: Jaar rond

Bekijk de regeling

Gemeente Leiden – Subsidie Incidentele sportevenementen

Met de subsidie Incidentele sportevenementen kunnen evenementen worden georganiseerd die belangrijk zijn voor het sportleven in Leiden. Ook kan een topsporter of topsportteam uit Leiden met deze subsidie de deelname aan evenementen financieren.

Budget: Als organisatie € 455,- subsidie per evenement voor maximaal 2 evenementen per jaar. Als topsporter € 455,- subsidie per jaar. Als topsportteam € 908,- subsidie per jaar.
Deadline: Jaar rond

Bekijk de regeling

Maar ook kleinere plaatsen hebben vaak een of enkele gemeentelijke subsidies voor projecten in zorg en welzijn. Bijvoorbeeld gemeente Oldambt, die graag cultuur en welzijn wilt ondersteunen door evenementen te subsidiëren.

Gemeente Oldambt – Subsidieregelingen culturele en recreatieve activiteiten

De gemeente Oldambt heeft een subsidieregeling opgezet om culturele en recreatieve activiteiten in de gemeente te ondersteunen. Dit kunnen activiteiten zijn gericht op muziek, zang en dans, kunst en cultuur of cultuur en recreatie.

Budget: geen vaststaand bedrag voor muziek, zang en dans. Bedragen varieren tussen de € 1.000,- en € 2.000,-
Deadline: Jaar rond

Bekijk de regeling

Naast deze drie gemeenten zijn er nog veel meer plaatsen in Nederland waar subsidies beschikbaar zijn voor innovatieve projecten op het gebied van zorg en welzijn. Het loont dus altijd om bij jouw eigen gemeente navraag te doen naar de mogelijkheden.

Waar moet je aan denken bij het aanvragen van gemeentelijke subsidies?

Innovatie in de zorgsector is ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst goede zorg kunnen blijven bieden. Gemeenten die subsidies beschikbaar stellen voor innovatieve projecten dragen hieraan bij en maken het mogelijk voor start-ups, scale-ups en andere initiatiefnemers om hun ideeën uit te werken en tot bloei te laten komen. Maak dus gebruik van deze mogelijkheden!

Het aanvragen van een subsidie kan wel een tijdrovend proces zijn en vergt de nodige voorbereiding. Zo moet je bijvoorbeeld goed nadenken over het doel van het project, de financieringsbehoefte, de begroting en de verwachte resultaten. Ook is het belangrijk dat je voldoet aan bepaalde criteria zoals duurzaamheid en maatschappelijke relevantie.

Hulp bij het aanvragen van gemeentelijke subsidies

Om ervoor te zorgen dat jouw subsidieaanvraag succesvol verloopt is het verstandig om hulp in te schakelen van experts op dit gebied. Er zijn verschillende organisaties die zich hierin hebben gespecialiseerd en jou kunnen ondersteunen bij het opstellen van een goede aanvraag. Naast dat wij een prachtige cursus ‘Word een Pro‘ bieden, plaatsen wij op de site van de ZorgSubsidieKalender ook regelmatig gratis tips die jou kunnen helpen bij jouw subsidieaanvraag.

Neem een kijkje!

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.