5x subsidie voor wetenschappelijk onderzoek in Zorg en Welzijn

Wetenschappelijk onderzoek wordt in Nederland vanuit verschillende bronnen gefinancierd. Volgens het Rathenau Instituut was er in 2021 maar liefst € 19.752 beschikbaar voor onderzoek. Bedrijven financieren het grootste deel van het wetenschappelijk onderzoek. Zij richten zich echter vooral op het eigen bedrijf en de eigen sector. Daarnaast subsidieert de overheid ongeveer een derde van de Nederlandse Research en Development. Verder hebben (gezondheids)fondsen en de onderzoeksprogramma’s van de Europese Unie ook een belangrijk aandeel in de financiering van wetenschappelijk onderzoek in Nederland. In dit blog lichten we een aantal mogelijkheden voor subsidie voor wetenschappelijk onderzoek voor je uit.

Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek in Zorg en Welzijn

Onze database bevat circa 1.000 fondsen en subsidie op het gebied van Zorg & Welzijn. In de database kun je ook tal van regelingen terug vinden voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kun je eenvoudig regelingen vanuit de overheid, internationale instanties en gezondheidsfondsen vinden. Momenteel staan er meer dan 80 subsidies voor wetenschappelijk onderzoek in de database die je kunt aanvragen. We lichten hieronder een aantal voorbeelden voor je uit.

European Research Council – Geavanceerde subsidie

Ben je een gevestigde, leidende hoofdonderzoeker die op zoek is naar langetermijnfinanciering om een ​​baanbrekend, ambitieus project na te streven? Dan is de ERC Advanced Grant wellicht iets voor jou.

Budget: maximaal € 2,5 miljoen voor 5 jaar, met een mogelijk extra bedrag van € 1 miljoen voor opstartkosten.
Deadline: 29 mei 2024 (indicatieve datum opening call)

Log in en bekijk regeling

Stichting Long Covid

Long COVID, of Post-COVID-Syndroom, is een ingewikkelde ziekte. Het type, de ernst en de duur van de symptomen variëren van persoon tot persoon en de lange termijn effecten van Corona raken bijna ieder orgaansysteem. Er is nog veel biomedisch onderzoek nodig om de oorzaak en ontstaansmechanismen te begrijpen. Daarom verleent de Stichting Long Covid financiële ondersteuning aan veelbelovende onderzoeksplannen.

Budget: tussen de € 15.000,- en € 100.000,- per project
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk regeling

NWO – Open Technologieprogramma 2024

Het Open Technologieprogramma biedt financiering voor toepassingsgericht technisch-wetenschappelijk onderzoek dat vrij en ongebonden is en niet wordt gehinderd door disciplinaire grenzen. Het programma biedt bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot maatschappelijke en/of wetenschappelijke impact.

Budget: maximaal € 900.000,- per project
Deadline: 13 december 2024

Log in en bekijk regeling

Alzheimer Nederland – Publieke-private samenwerking (PPS)

De PPS-subsidie is een subsidiemogelijkheid buiten het subsidieprogramma van Alzheimer Nederland. Het maakt onderdeel uit van het Publiek-Private Samenwerking (PPS) programma van het ministerie van Economische Zaken. Via de PPS-subsidie kunnen onderzoekers en bedrijven die samen een consortium vormen, via Alzheimer Nederland aanspraak maken op een PPS-toeslag.

Budget: geen vaststaand bedrag
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk regeling

Stichting Avento

De stichting heeft als doel het verbeteren van de (medische)gezondheidszorg en het stimuleren van medisch onderzoek en innovatie in behandelmethoden alsmede het wereldwijd bieden van humanitaire en ontwikkelingshulp en het opkomen voor mensenrechten.

Budget: geen vaststaand bedrag
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk regeling

Op de hoogte blijven van de subsidies en fondsen voor wetenschappelijk onderzoek?

Wil je alle onderzoeksubsidies bekijken? Of ben je breder op zoek naar fondsen en subsidies? Dan biedt de ZorgSubsidieKalender database een uitkomst. Onze database bevat namelijk meer dan 1.000 subsidies, fondsen en investeringsfondsen voor de Zorg & Welzijn sector. De database bevat internationale, nationale, regionale én lokale regelingen. Zo vind je snel een subsidie in jouw regio die past bij jouw project!

Neem een abonnement op de database 

…of neem een gratis proefabonnement

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.