3 fondsen voor projecten op het snijvlak van zorg, welzijn, kunst en cultuur

Heb jij een project dat bijvoorbeeld ouderen, mensen met een beperking of jongeren laat deelnemen aan kunst en cultuur? Werk je als zorginstelling met een culturele organisatie of andersom? Of draagt je initiatief bij aan het toegankelijker maken van kunst en cultuur? Dan kun je bij de fondsen hieronder wellicht financiering aanvragen.

Deze fondsen laten zorg, welzijn, kunst en cultuur bij elkaar komen

Als ZorgSubsidieKalender richten we ons met onze database voornamelijk op subsidies en fondsen binnen Zorg en Welzijn. Toch zijn er onder het zoekwoord ‘kunst en cultuur’ meer dan 200 regelingen te vinden. Dat zijn regelingen waar het sociale domein en culturele domein bij elkaar komen. Het gaat dan vaak over de financiering van projecten die de cultuurparticipatie van kwetsbare doelgroepen bevorderen of het bestaande aanbod van kunst en cultuur toegankelijker maken. We delen hieronder een aantal voorbeelden met je.

 

Fiep Westendorp Foundation

De Fiep Westendorp Foundation (FWF) voert permanent in eigen beheer verschillende projecten uit. Daarnaast stelt de FWF jaarlijks een budget ter beschikking voor extern uitgevoerde projecten. Deze projecten dienen gericht te zijn op kinderen die het om een of andere reden moeilijk hebben, dan wel bij te dragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen.

Budget: geen vaststaand bedrag 
Deadline:
het bestuur vergadert twee keer per jaar. De volgende vergadering vindt in het voorjaar van 2024 plaats.

Log in en bekijk de regeling  

 

Lang Leve Kunst Fonds

De ambitie van dit ouderenfonds is een passend en inspirerend aanbod van kunstbeoefening voor ouderen in alle Nederlandse gemeenten. Het Lang Leve Kunst Fonds doet dit door organisaties te inspireren hiermee aan de slag te gaan en de startende kunstinitiatieven mede te financieren.

Budget: geen vaststaand bedrag
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk de regeling  

 

Stichting DOEN

Stichting DOEN is het fonds van de Goede Doelen Loterijen. De stichting ondersteunt voorlopers die zich inzetten voor een groene, sociale en creatieve samenleving. Veel mensen werken vanuit ondernemerschap actief aan innovatieve oplossingen voor een betere wereld. Zij lopen voorop, durven risico te nemen en veroorzaken verandering. De rol van DOEN is om deze pioniers in de eerste fase te ondersteunen.

Budget: in het algemeen tussen de € 10.000,- en € 200.000,-. DOEN hanteert de richtlijn om maximaal 1/3 van een begroting te financieren.
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk de regeling  

 

Meer regelingen voor zorg, welzijn, kunst en cultuur zien?

Dit waren maar een paar voorbeelden van fondsen op het snijvlak van zorg, welzijn, kunst en cultuur. In onze Subsidiekalender vind je er ruim 200. Wil je hierover actueel geïnformeerd blijven en toegang krijgen tot meer dan 1.000 fondsen en subsidies in Zorg en Welzijn? Neem dan een abonnement op onze database.

Neem een jaarabonnement

Al klant? Log dan in en bekijk de volledige lijst van regelingen voor kunst en cultuur.

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.