Fonds voor kansarme mensen in Friesland

Het fonds richt zich op het ondersteunen van projecten die kansarme mensen in Fryslân helpen om weer mee te doen in de maatschappij. 

Doel

Provincie Friesland logo

De subsidie heeft tot doel mensen die in de provincie Fryslân kansarm zijn zo optimaal mogelijk deel te laten nemen aan de Friese samenleving, door het op de langere termijn versterken en bevorderen van de Friese sociale infrastructuur.

Wie kan aanvragen?

De aanvrager moet in Fryslân aantoonbaar samenwerken met andere organisaties die zich in de provincie bezig houden met het vergroten van de kansen van kansarmen.

Criteria (samenvatting)

  • de mate waarin de hoogte van de gevraagde subsidie in verhouding staat tot de beoogde en verwachte effecten van de activiteit;
  • de mate van financiële borging van de activiteit op langere termijn;
  • het geografisch bereik van de activiteit;
  • de mate waarin de activiteit de Friese sociale infrastructuur versterkt, door optimalisering van de samenwerking tussen professionals, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor participatie van kansarmen;
  • de mate waarin de activiteit leidt tot participatie van kansarmen;
  • de mate waarin de activiteit aanvullend is op het beleid van rijk en gemeenten;
  • de mate waarin er aantoonbaar financieel draagvlak voor de activiteit is bij de gemeentebesturen van de gemeenten waarbinnen de activiteit wordt uitgevoerd.


Budget:
 maximaal € 450.000,-  (75% van de subsidiabele kosten). Indien de activiteit economisch van aard is geldt er een maximum van € 200.000,-.

Deadline: Aanvragen kan vanaf 31 augustus tot en met 2 oktober 2018

Overige informatie

Kansenfonds
Bekijk de criteria

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Zorgsubsidiekalender biedt je de mogelijkheid nooit een subsidie of fonds te missen. Neem een abonnement op deze handige kalender! Je kunt vrijblijvend starten met een gratis proefabonnement.

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl.

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.