Subsidie voor Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen

Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en Samenwerkingsverbanden van Sociale Partners kunnen subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan. Een plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 – 2020)

Europees Sociaal Fonds Duurzame inzetbaarheid

Beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. En om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Deze subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en Samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten. Het samenwerkingsverband bestaat ten minste uit een werknemersorganisatie en een werkgeversorganisatie.

Criteria (samenvatting)

Projecten moeten gericht zijn op een of meerdere van de volgende thema’s:

  1. het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken, waaronder gelijke kansen en non-discriminatie, het voorkomen van werkstress en burn-out;
  2. het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, betrokkenheid van werkenden en employability, waaronder een leercultuur en skills strategy;
  3. het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werkenden, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit.

Budget: maximaal € 1.000.000,-

In een samenwerkingsverband met meerdere O&O-fondsen kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag.

Deadline: aanvraagperiode 1 oktober 2018, 09.00 uur, t/m 26 oktober 2018, 17.00 uur.

Overige informatie

Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren
Overzicht aanvraagcriteria
Aanvragen

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Zorgsubsidiekalender biedt je de mogelijkheid nooit een subsidie of fonds te missen. Neem een abonnement op deze handige kalender! Je kunt vrijblijvend starten met een gratis Proefabonnement.

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.