Financiering aanpak werkdruk en regeldruk – O&O fonds GGZ

Het O&O-fonds GGZ komt met vernieuwde ondersteuningsmogelijkheden voor de uitvoering van plannen tegen werkdruk en regeldruk. GGZ-organisaties kunnen vanaf nu onder bepaalde voorwaarden deze financiële steun ontvangen.

Doel van het O&O Fonds GGZO&O Fonds GGZ

O&O-fonds GGZ ondersteunt GGZ-organisaties met een vereenvoudigde stimuleringsregeling voor aanvragen die zijn gericht op de uitvoering van plannen om werkdruk en regeldruk te verminderen. Het gaat om een startfinanciering voor activiteiten die vernieuwend zijn voor de eigen organisaties en de branche. Te denken valt aan het aanpakken van (verander)processen of het samen met medewerkers aanpakken van oorzaken van werkdruk en regeldruk in de eigen organisatie.

Wie kan dit fonds aanvragen?

GGZ-organisaties

Criteria (samenvatting)

  • Startfinanciering voor de uitvoering van een plan van aanpak werkdruk/regeldruk. Het gaat om nog op te starten activiteiten.
  • Er is aantoonbaar draagvlak en betrokkenheid in de organisatie. De aanvraag is ondertekend door Raad van Bestuur en OR.
  • Per aanvraag wordt maximaal 50% van de aangevraagde externe out-of-pocket kosten toegekend.
  • De aanvrager en het project leveren actief bruikbare informatie en kennis op over de uitvoering en de resultaten voor de ggz-branche.
  • De in te zetten methodieken, tools, instrumenten, werkwijzen zijn vrij te gebruiken door de andere ggz-organisaties.

Budget: € 5.000,- per aanvraag

Deadline: jaar rond

Overige informatie

O&O-fonds GGZ

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Zorgsubsidiekalender biedt je de mogelijkheid nooit een subsidie of fonds te missen. Neem een abonnement op deze handige kalender! Je kunt vrijblijvend starten met een gratis Proefabonnement.

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.