Financiering van projecten voor mensen met een gezondheidsbeperking

We willen allemaal graag gelukkig zijn. Maar als je tobt met je gezondheid, is geluk niet vanzelfsprekend. Doormiddel van onder andere financiering levert de organisatie in kwestie een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige gezondheidsbeperking.

Dit is een oproep aan organisaties voor het indienen van subsidieaanvragen voor materialen, dagbesteding of evenementen.

Doel

Op een goede kwaliteit van leven zijn drie dingen van invloed:

  • het gevoel hebben dat je grip hebt op je eigen leven;
  • het kunnen meedoen in de samenleving;
  • het lekker in je vel zitten, zowel lichamelijk als mentaal.

Daarom worden projecten die positief bijdragen aan autonomie, sociale participatie of welbevinden ondersteund. De behoefte vanuit de doelgroep zelf staat hierbij centraal.

Dit zijn mensen die door een langdurige gezondheidsbeperking minder kwaliteit van leven ervaren. Dit kunnen jonge of oude mensen zijn, die zelfstandig, onder begeleiding of in een zorginstelling wonen. Verschillende mensen met unieke verhalen, die een ding gemeen hebben: hun beperking en de afhankelijkheid die daarbij komt kijken, maken ‘gewone’ dingen en geluk minder vanzelfsprekend.

Wie kan aanvragen?

Rechtspersonen of georganiseerde verbanden zoals zorginstellingen, patiëntenverenigingen, maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers, welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven, et cetera.

Criteria (samenvatting)

  • Alleen voor projecten die in Nederland worden uitgevoerd en vanuit in Nederland gevestigde organisaties of personen worden aangevraagd.
  • De bestuursleden van de organisatie hebben onderling geen familiaire banden.
  • Het aangevraagde bedrag kan niet uit het eigen vermogen of uit reguliere financieringsstromen worden bekostigd.
  • Het project moet binnen 4 maanden na toekenning starten en zijn afgerond vóór 1 januari 2022.

Budget: maximaal € 20.000,- per aanvraag

Deadline: aanvragen tussen 18 augustus en 22 september 2020, 14:00 uur.

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling

Deze en andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement!

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.