Een subsidieregeling waar cultuur, zorg en welzijn bij elkaar komen

Een subsidieregeling waar het sociale domein en culturele domein samen werken aan cultuur voor iedereen.

Doel: cultuur toegankelijker maken

Deze subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven mogelijk wil maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.

Een belangrijk middel om het doel te bereiken is het aanjagen van nauwere samenwerking en ontmoeting tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsector. En op deze manier de unieke kracht van kunst en cultuur beschikbaar te stellen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid.

Wie kan aanvragen?

Je kunt bij deze regeling aanvragen als culturele instelling, instelling uit het sociaal domein, zelfstandig cultureelprofessional of zelfstandig professional uit het sociale domein.

Criteria (samenvatting)

  • Samenwerking tussen cultureel en sociaal domein.
  • Het is een vernieuwende activiteit met een artistiek inhoudelijke invulling.
  • Je kunt maximaal één aanvraag tegelijkertijd indienen, wel meerdere achtereenvolgend.
  • Het project sluit aan bij de behoefte van je doelgroep.
  • Je werkt actief mee aan kennisdeling.

Budget: tussen € 2.500,- en € 500.000,- per aanvraag

Deadline: jaar rond

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling

Deze en andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement!

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.