Initiatiefnemer of start-up? Zo maak je een business case!

Jij denkt misschien: hoezo heb ik een business case nodig? Ik vraag toch een subsidie aan? Toch kunnen er redenen zijn om voor je project een business case te maken. Bijvoorbeeld om aan te tonen dat je geld nodig hebt. Of omdat jouw project in de opstartfase nog niets oplevert, en je in die fase dus geld nodig hebt. Maar als je kunt aantonen met een business case dat je project zichzelf na enkele jaren wél kan bedruipen, dan ziet een geldgever je project als toekomstbestendig en duurzaam. Het gegeven of geïnvesteerde geld zal dan beter renderen. En dat maakt jouw project dus aantrekkelijker om subsidie of een lening te geven.

Wat is een business case?

Een business case is een document waarin de zakelijke afweging staat om een project of taak te beginnen. In de business case van een project worden de kosten tegen de baten afgewogen. Dit is meestal een financiële afweging, maar in de zorg gaat het ook om zaken als kwaliteit van leven of medewerkerstevredenheid. Het ligt maar net aan de meerwaarde die een idee moet opleveren. Vaak wordt aan de hand van de business case besloten om wel of niet te starten of verder te gaan met een project. Focus daarom niet alleen op het geld maar ook op de overige meerwaarde die je idee creëert.

Een goede business case vertelt iets over meerwaarde

Stel je voor, je wilt meer doen met eHealth en een business case voor je projectplan ontwikkelen. Onderzoek dan eerst welke problemen opgelost kunnen worden met die eHealth-toepassingen. Je ontwikkelt dan eerst conceptoplossingen en toetst deze vervolgens op haalbaarheid bij gebruikers. Door deze stappen systematisch te doorlopen, maak je veel meer kans om een goede en duurzame oplossing te ontwikkelen, want je kan echt iets vertellen over de meerwaarde die je oplossing creëert.

Meerwaarde voor de patiënt én gebruiker

Breng de meerwaarde zo breed mogelijk in kaart, denk dus aan de meerwaarde van je idee oplevert voor het leven of de werkzaamheden van patiënten, cliënten én zorgverleners. Het gebeurt nogal eens dat er een mooi product of een nieuwe service wordt ontwikkeld maar dat dit onvoldoende aansluit bij de problemen of de wensen van de patiënt en de gebruiker. Begin dus niet bij de oplossing, bijvoorbeeld ‘We hebben 10 nieuwe iPads nodig voor onze cliënten voor zorg op afstand’. Maar focus op de meerwaarde voor de patiënt, bijvoorbeeld ‘Het is fijn om elke dag persoonlijk contact te hebben met mijn verpleegkundige via de iPad’.

Tips voor initiatiefnemers, start-ups en zorginnovators

  1. Zorg dat je goed weet welke behoefte er bij gebruikers spelen;
  2. Creëer een concrete en haalbare oplossing voor een duidelijk geïdentificeerd probleem;
  3. Maak zo snel mogelijk je business case voor je project;
  4. Laat mensen van buitenaf met het project meekijken, om het idee aan te scherpen. Zo vermijd je een tunnelvisie!

Wil jij ook succesvol fondsen en subsidies aanvragen?

Wij bieden diverse trainingen, webinars en masterclasses aan, voor beginnende en ervaren schrijvers.

Bekijk de agenda

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.