Een Business Case, heb jij hem al?

Interview met Rutger Slob, Health Service Designer bij de Zorgontwikkelaar.Rutger Slob

Wanneer je financiering zoekt voor een innovatief idee is een goede business case
onontbeerlijk. Rutger Slob, gezondheidswetenschapper en health service designer ontwikkelt samen met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars nieuwe diensten in de zorg. Zijn focus ligt vooral op eHealth, zelfmanagement en gezondheidsbevordering. Hoog tijd om hem eens uitgebreid aan de tand te voelen hoe hij dit in de praktijk aanpakt.

Bundeling van zorginhoudelijke en financiële kennis

Met zijn achtergrond als verpleegkundige, aangevuld met een studie Beleid en Management Gezondheidszorg heeft hij een stevige basis om de brug te kunnen slaan tussen gebruikers en innovaties.

Naast een aantal korte projecten bij verschillende zorgaanbieders is hij werkzaam geweest bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Hier hield hij zich bezig met de financiering van innovaties binnen de Nederlandse gezondheidszorg. In die periode leerde hij hoe je met incidentele subsidiestromen innovaties in ’het systeem’ kan implementeren.

Deze bundeling van zorginhoudelijke en financiële kennis komt hem ook goed van pas wanneer zorginhoud en technologie in nieuwe concepten moeten worden samengebracht. Hij is inmiddels geroutineerd in het maken van business cases en heeft ervaren dat deze werkwijze de slagingskans van zijn projecten aanzienlijk vergroot.

Wat is een Business Case?

Rutger: “Een business case is een document waarin de zakelijke afweging om een project of taak te beginnen beschreven wordt. In de business case worden de kosten tegen de baten afgewogen. Dit is meestal een financiële afweging, maar in de zorg gaat het ook om zaken als kwaliteit van leven of medewerkerstevredenheid. Het ligt maar net aan de meerwaarde die een idee moet opleveren. Vaak wordt aan de hand van de business case besloten om wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project. Maar let op! Een business case maakt een onaantrekkelijke oplossing niet beter. Focus daarom altijd op de meerwaarde die je idee creeert.”

Hou het simpel!

Begin niet gelijk met een business case van 20 pagina’s. Het is namelijk veel belangrijker om na de conceptfase van je idee al te beoordelen of het om een duurzame oplossing gaat. Je weet dan snel genoeg of je moet doorgaan of niet. Ik noem dat de mini-business case. Het beantwoorden van deze vragen kost relatief weinig tijd, maar is o zo belangrijk…

Wanneer uit de mini business case blijkt dat een project niet rendabel is ploeter dan niet door maar leg het idee dan nog even ‘op de plank’. Later kan het misschien door nieuwe ontwikkelingen of een veranderde tijdgeest alsnog uitgevoerd worden.

Een goede business case vertelt iets over meerwaarde

Stel je voor, een directeur van een organisatie wil meer gaan doen met eHealth en vraagt mij om dat te ontwikkelen. We gaan dan eerst onderzoeken welke problemen opgelost kunnen worden met eHealth toepassingen, we ontwikkelen conceptoplossingen en toetsen deze vervolgens de haalbaarheid bij gebruikers. Door deze stappen systematisch te doorlopen, maak je veel meer kans om een goede en duurzame oplossing te ontwikkelen, want je kan echt iets vertellen over de meerwaarde die je oplossing creëert.

Aansluiten bij gebruiker én patiënt

Met meerwaarde bedoel ik de verbetering die een idee oplevert voor het leven of de werkzaamheden van patiënten  cliënten en/of zorgverleners. In de zorg gebeurt het nogal eens dat er een mooi product of een nieuwe service wordt ontwikkeld maar dat dit onvoldoende aansluit bij de gebruiker of de patiënt. We beginnen namelijk vaak bij de oplossing, terwijl de meerwaarde voor gebruikers juist de sleutel tot succes is.

P * Q volgt bij voldoende meerwaarde

Zelfs in de zorg werkt het zo dat innovaties met een duidelijke meerwaarde uiteindelijk ook financieel aantrekkelijk zullen zijn. Het is alleen de kunst om een balans te vinden tussen de perverse prikkels in het zorgsysteem en de lange termijn winst die een innovatief idee op kan leveren. Maar daarover de volgende keer meer…

3 Tips voor zorginnovators

Ok Rutger, wat is je kernboodschap aan mensen die een projectidee hebben? Hoe moeten ze het aanpakken?

  1. Zorg dat je goed weet welke behoefte er bij gebruikers spelen;
  2. Zorg dat je een concrete en haalbare oplossing creëert voor een duidelijk geïdentificeerd probleem;
  3. Maak zo snel mogelijk je (mini)business case.

BonusTip: laat mensen van buiten het project meekijken, om het idee aan te scherpen en om je eigen tunnelvisie te vermijden!”

Wil jij ook succesvol fondsen en subsidies aanvragen?

Wij bieden diverse workshops en masterclasses aan, voor beginnende en ervaren schrijvers.

Workshops bekijken