Financiering voor het versterken van media en democratie

Wil jij bijdragen aan onafhankelijke media en een sterke democratische rechtsstaat? Personen of organisaties die financiering zoeken voor een project dat hierbij aansluit kunnen vanaf 2 september een aanvraag indienen.

Doel

Met deze oproep wil de stichting totalitaire verschijnselen in het maatschappelijke en politieke leven bestrijden, en een daadkrachtige democratie en pluriforme, opiniërende media ondersteunen en stimuleren.

Heb je een initiatief dat onafhankelijke, kritische media stimuleert of een sterke, integere democratische rechtsstaat waarborgt of hooghoudt? Past het binnen de pijlers fundamentele rechten en vrijheden, daadkrachtige democratie, ge- en herdenken, waarheidsvinding of media-innovatie? Dien dan een aanvraag in!

Wie kan aanvragen?

Particulieren en rechtspersonen. Initiatieven van individuen zijn welkom, mits de aanvrager aantoonbaar ervaring heeft in het werkveld waarbinnen subsidie wordt aangevraagd.

Criteria(samenvatting)

  • Het project of initiatief sluit aan op een aantoonbare behoeften, is goed ingebed in een bredere (veranderings-)strategie en wordt uitgevoerd op basis van een helder en gedegen plan, waarbij het aannemelijk is dat de vooraf (zelf) geformuleerde doelen worden gerealiseerd.
  • Aanvragers en/of initiatieven die een activerende of aanjagende rol aannemen, hebben de voorkeur.
  • Indien de aanvrager een rechtspersoon is, dient het initiatief een transparante governance structuur met duidelijk gescheiden functies te kennen;
  • Iedere aanvraag behoort een inzichtelijke, realistische begroting en daarbij passend dekkingsplan te bevatten met een reële kosten-batenverhouding

Budget: maximaal € 50.000,- per aanvraag

Deadline: aanvragen tussen 2 september 2019 en 29 september 2019

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Nog geen toegang tot onze database? Neem nu een jaarabonnement! >>