Financiering voor het versterken van media en democratie

Wil jij bijdragen aan onafhankelijke media en een sterke democratische rechtsstaat? Personen of organisaties die financiering zoeken voor een project dat hierbij aansluit kunnen vanaf 2 september een aanvraag indienen voor deze media subsidie.

Doel van deze media subsidie

Met deze oproep wil de stichting totalitaire verschijnselen in het maatschappelijke en politieke leven bestrijden, en een daadkrachtige democratie en pluriforme, opiniërende media ondersteunen en stimuleren.

Heb je een initiatief dat onafhankelijke, kritische media stimuleert of een sterke, integere democratische rechtsstaat waarborgt of hooghoudt? Past het binnen de pijlers fundamentele rechten en vrijheden, daadkrachtige democratie, ge- en herdenken, waarheidsvinding of media-innovatie? Dien dan een aanvraag in voor deze media subsidie!

Wie kan aanvragen?

Particulieren en rechtspersonen. Initiatieven van individuen zijn welkom, mits de aanvrager aantoonbaar ervaring heeft in het werkveld waarbinnen subsidie wordt aangevraagd.

Criteria(samenvatting)

  • Het project of initiatief sluit aan op een aantoonbare behoeften, is goed ingebed in een bredere (veranderings-)strategie en wordt uitgevoerd op basis van een helder en gedegen plan, waarbij het aannemelijk is dat de vooraf (zelf) geformuleerde doelen worden gerealiseerd.
  • Aanvragers en/of initiatieven die een activerende of aanjagende rol aannemen, hebben de voorkeur.
  • Indien de aanvrager een rechtspersoon is, dient het initiatief een transparante governance structuur met duidelijk gescheiden functies te kennen;
  • Iedere aanvraag behoort een inzichtelijke, realistische begroting en daarbij passend dekkingsplan te bevatten met een reële kosten-batenverhouding

Budget: maximaal € 50.000,- per aanvraag

Deadline: aanvragen tussen 2 september 2019 en 29 september 2019

Overige informatie

Log in voor subsidies voor media en democratie

Nog geen toegang tot onze database? Neem nu een jaarabonnement!

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.