Subsidie voor transnationaal onderzoek naar neurodegeneratieve ziekten

Neurodegeneratieve ziekten zijn slopende en grotendeels onbehandelbare aandoeningen die vooral voorkomen op latere leeftijd. Wereldwijd zijn er naar schatting 47 miljoen mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer en aanverwante aandoeningen.

Doel: betere preventie en behandeling van neurodegeneratieve ziekten

Bestaande behandelingen voor neurodegeneratieve ziekten zijn beperkt effectief en richten zich vooral op de symptomen in plaats van op de oorzaak of het progressieve verloop. Met dit in het achterhoofd heeft de subsidieverstrekker een dringende behoefte aan investeringen geïdentificeerd die gericht zijn op het mogelijk maken van onderzoeksprojecten naar nieuwe beeldvormings- en hersenstimulatiemethoden en -technologieën, die op termijn kunnen leiden tot de levering van gerichte en tijdige preventie en therapieën voor patiënten met neurodegeneratieve ziekten.

Wie kan aanvragen?

Bij elk voorstel moeten minimaal drie en maximaal zes vaste partners betrokken zijn uit ten minste drie verschillende landen. Onderzoekscentra en universitaire medische centra komen in aanmerking. Ondernemingen kunnen ook in aanmerking komen, maar de financieringspercentages kunnen variëren.

Criteria (samenvatting)

Deze oproep nodigt uit tot het indienen van voorstellen voor ambitieuze, innovatieve, multinationale en multidisciplinaire onderzoeksprojecten die gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe en bestaande geavanceerde beeldvormings- en hersenstimulatietechnologieën met betrekking tot neurodegeneratieve ziekten.

De volgende beoordelingscriteria zullen worden toegepast:

  • Relevantie voor het doel van de oproep.
  • Wetenschappelijke kwaliteit met inbegrip van het niveau van innovatie, originaliteit en haalbaarheid.
  • Transnationale toegevoegde waarde van samenwerking als onderzoeksconsortium, inclusief geplande wetenschappelijke interactie, kennisuitwisseling en opleiding.
  • Internationaal concurrentievermogen van de deelnemende onderzoeksgroepen, inclusief de aangetoonde wetenschappelijke expertise.
  • Resultaten op korte, middellange en lange termijn, met inbegrip van risicobeoordeling en -beheer.

Budget: € 18 miljoen in totaal, maximaal € 250.000,- per Nederlandse partner

Deadline: 3 maart 2020 (pre-proposal)

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Deze en andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>  

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.