Waarom 60% van de Subsidieaanvragen wordt afgewezen…

Pixabay bin-160459_1280Als professional in zorg en Welzijn ben je waarschijnlijk vooral gedreven door de inhoud van je vak, je zit er heel dicht op.

En vanuit die inhoud wil je graag verbeteringen doorvoeren voor je cliënten of patiënten.

Maar die focus op de inhoud kan je ook blind maken voor andere belangrijke aspecten die nodig zijn om een succesvol en gesubsidieerd project te creëren.

60% van de Subsidieaanvragen wordt afgewezen…

Het kan natuurlijk gebeuren dat je subsidieaanvraag wordt afgewezen omdat er teveel aanvragen zijn om allemaal te honoreren. Daar kun je dan weinig aan doen…

In dit artikel lees je belangrijkste oorzaken van afwijzing die je wél zelf in de hand hebt én kunt voorkomen.

Laten we zeggen, de vakinhoud is jouw specialiteit, kennis over succesvol subsidie aanvragen is onze specialiteit. Wat gaat er vaak fout en hoe voorkom je dat?

1. Incompleet aanleveren van de informatie, ‘een gokje wagen’

Wat heel veel gebeurt, met name door mensen die voor het eerst aanvragen, is half ingevulde formulieren indienen. Met het idee:

  • ‘Wij hebben een goed idee, ze hebben aan een ‘half woord’ genoeg;
  • ‘We wagen een gokje’, kijken wat er uit komt;
  • ‘We weten niet… wat het resultaat is / hoeveel mensen zich gaan aanmelden etc, dus dat laten we leeg’;

Realiseer je dat je met deze aanpak flinke risico’s neemt:

Risico 1: je bezorgt beoordelaars (en jezelf onnodig) werk. Verspilling van tijd en middelen, het wekt irritatie;

Risico 2: Reputatieschade. Een subsidieaanvraag is ook een visitekaartje van je organisatie en jou zelf. Elke aanvraag komt in een systeem te staan. Ze willen je leren kennen en bouwen een trackrecord van je op. Als de ‘eerste kennismaking’ zo verloopt heb je een ‘kruisje’ achter je naam. Zie dat nog maar eens recht te breien.

2. Je aanvraag sluit onvoldoende aan bij het fonds

Je aanvraag kan daarbij op onderstaande punten de aansluiting missen:

  • je plan past onvoldoende bij algemene doelstelling en/of het jaarthema;
  • de doelgroep matcht niet;
  • je wijkt af van het beschikbare budget (je vraag teveel of te weinig aan).

Denk dus niet: wij zijn bijzonder, anders, speciaal, uniek… en ze maken wel een uitzondering voor ons op hun beleid en regels…Niet dus!

3. Beroerd schrijfwerk

Probeer je eens voor te stellen hoe de beoordelaar van jouw subsidieaanvraag daar zit met zijn ‘stapel’ aanvragen. En ehh…. hoe komt jouw aanvraag uit de verf tussen al die andere ‘concurrerende’ aanvragen?

Je subsidieaanvraag moet dus lezen als een postbus 51 folder. Verwen je lezer, zorg dat hij makkelijk en snel door de tekst kan. Als dat niet zo is dan heb je echt een probleem en wordt de kans op toekenning al een stuk kleiner. Hieronder zie je drie veel voorkomende problemen met schrijfwerk en tipes om dit probleem te voorkomen.

1. Teveel Tekst

Gevolg: zwaar verteerbaar, vergt uiterste concentratie;
Tip: Creëer overzicht door witregels, tussenkopjes, tabellen, bullets, schema’s en plaatjes;

2. Te lange zinnen, complexe zinsconstructies en hoge informatiedichtheid

Gevolg: lezer moet steeds terug in de tekst en kan de ‘lijn’ in je verhaal niet volgen. Erg vermoeiend!
Tip: gebruik de vuistregel dat je zinnen maakt tussen de 1 en max. 2,5 regels.

3. Vakjargon uit je eigen branche / organisatie

Gevolg: je roept vragen op en creëert misverstanden. Je hebt maar één ‘kans’ om het uit te leggen!
Doen: zoek kritische meelezers, ook buiten je eigen organisatie of branche.

Wil je zelf leren om Succesvol Subsidies en Fondsen aan te vragen?

Bekijk nu de workshop Geheimen van SubsidieManagement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

Auteur: Stance van Heijst
Beeld: CCO Public Domain
©ZorgSubsidieKalender