Vraag nu subsidie aan voor tijdelijke coronabanen in de zorg

Maandelijks publiceren we in onze database tussen de 30 en de 50 nieuwe subsidies en fondsen waarin we de belangrijkste informatie over de regelingen delen volgens een vast format. Regelmatig lichten we één van deze regelingen uit. Deze week is dat de subsidie voor coronabanen in de zorg.

Sinds de uitbraak van COVID-19 staat door een verhoogde werklast de zorg onder druk. Daarom stelt het kabinet een budget van € 80 miljoen beschikbaar om zorgorganisaties te ondersteunen met tijdelijke coronabanen. Werkgevers kunnen subsidie krijgen om mensen tijdelijk in te zetten in ondersteunende functies.

Doel

Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht en de druk op zorgmedewerkers blijft ongekend hoog. Om de zorg te ontlasten maakt de overheid 3500 voltijdsbanen of 6300 deeltijdbanen mogelijk.

Je kunt nu subsidie aanvragen voor het invullen van één van deze ondersteunende coronabanen:

 • Gastvrouw / gastheer
 • Zorg-assistent / zorgbuddy
 • ADL–ondersteuner
 • Welzijns-assistent
 • Ondersteuner zorgmedewerker
 • Ondersteuner veiligheid

Het gaat om tijdelijke, extra ondersteuning die aanvullend is op de normale formatie.

Wie kan subsidie aanvragen voor coronabanen?

De subsidie kan worden aangevraagd als op basis van een van de volgende wetten of ministeriële regelingen zorg wordt geleverd:

 • Wet langdurige zorg (Wlz), bijvoorbeeld een verpleeghuis.
 • Jeugdwet, bijvoorbeeld een jeugdzorginstelling.
 • Zorgverzekeringswet (Zvw, alleen basispakket), bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk of ziekenhuis.
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie.
 • Wet publieke gezondheid (GGD).
 • Subsidieregeling ADL-assistentie, bijvoorbeeld een zorgaanbieder van ADL-assistentie.

Criteria (samenvatting)

 • Coronamedewerkers moeten minstens 2 maanden minimaal gemiddeld 20 uur per week worden ingezet.
 • Het gaat om tijdelijke, extra ondersteuning die aanvullend is op de normale formatie.
 • Er wordt verwacht dat de werkgever zich inzet voor een warm welkom, een goede begeleiding van de medewerkers en waar mogelijk ook voor hun ontwikkeling.
 • Het aantal werkzame personen bij de werkgever mag niet met meer dan 100% toenemen met het aantal coronabanen dat wordt aangevraagd.
 • De werkgever mag voor de coronabanen geen andere financiering aanwenden.

Budget: maximaal € 25.440,- per fte, en voor maximaal 157 voltijdse coronabanen per zorgaanbieder.

Deadline: 31 maart 2021, om 17:00 uur

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Deze en nog 40 andere nieuwe regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>  

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.