Subsidie voor haalbaarheidsonderzoek sportinnovaties

Deze subsidie voor sportinnovaties bestaat uit twee fasen en heeft als doel een aantal grote innovatieprojecten op het terrein van sport en bewegen te versnellen. De eerste fase van dit traject is nu open.

Doel: sportinnovaties versnellen

Deze oproep is een opmaat naar het stimuleren van een aantal grote innovatieprojecten. In deze eerste fase krijgen consortia de kans om een haalbaarheidsonderzoek uit voeren naar hun innovatieproject. Het doel van de haalbaarheidsstudie is om de technische, organisatorische en/of economische haalbaarheid van het innovatieproject te onderzoeken.

Wie kan aanvragen?

Consortia gevormd door bedrijven, minimaal een kennisinstelling, en andere organisaties.

Criteria (samenvatting)

Samenwerkende partijen kunnen een aanvraag doen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar hun innovatieproject. Naast onderstaande focusthema’s staat deze oproep ook open voor innovaties die bijdragen aan het verminderen van het aantal sportblessures:

  • Bewegen, gericht op (technologische) innovaties om de beweegvaardigheid van kinderen en jongeren te verbeteren;
  • Materialen, gericht op innovatieve methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties;
  • Voeding, gericht op innovaties die bijdragen aan een gezond voedingspatroon voor topsporters, sporters en de reguliere (sport)markt.

Budget: maximaal € 30.000,- per aanvraag

Deadline: 10 december 2019, 14.00 uur

Overige informatie

Inloggen voor klanten >>

Wil je de volledige regeling bekijken? Neem dan een jaarabonnement >>

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.