Subsidie voor het opleiden van werknemers in Zorg en Welzijn

Dit is een meerjarige subsidie voor het opleiden van werknemers in Zorg en Welzijn. Het geeft een extra impuls aan opleidingsprojecten voor nieuwe en huidige werknemers. Vanaf 2 december kunnen werkgevers een aanvraag indienen.

Doel: het opleiden van werknemers in Zorg en Welzijn stimuleren

De subsidie richt vooral op:

 • Het scholen van nieuwe instroom;
 • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing;
 • Het opleiden van extra praktijk/werkbegeleiders;
 • Inzetten op behoud van medewerkers

Wie kan aanvragen?

Organisaties actief in de sector Zorg- en Welzijn waarvan de activiteiten geheel of gedeeltelijk bekostigd worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG).

Criteria (samenvatting)

De activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn:

 • Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
 • Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
 • Overige beroepsopleidingen
 • Training en opleiding: lang (minimaal 128 uur)
 • Oriëntatiebaan
 • Training en ontwikkeling: middellang (40 uur tot 128 uur)
 • Training en ontwikkeling: kortdurend (minimaal 3 uur tot 40 uur)

Budget: er is voor dit tijdvak € 130 miljoen gereserveerd.

Deadline: 20 december 2019

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Deze en andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>  

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.