Subsidie vervoer van mensen met verward gedrag

U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie naar regionaal niet-RAV vervoer. Het gaat daarbij om een regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s).  Subsidiabele kosten zijn de kosten van het experiment waarvan de haalbaarheid wordt getest.

ZonMW logo

Onderwerpen

  • verward gedrag
  • vervoer
  • experimentele projecten
  • niet RAV

Onderdeel van programma: Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Doel is vervoer voor mensen met verward gedrag mogelijk maken

Deze subsidieoproep is bedoeld om de haalbaarheid en slaagkansen van vervoer voor mensen met verward gedrag door andere partijen dan de RAV’s te onderzoeken. Dit geldt zowel op regionaal als op landelijk niveau:

  • Vervoerders kunnen vervoer experimenten uitvoeren, die inzicht geven in de haalbaarheid van een businesscase voor een nieuw vervoersconcept voor mensen met verward gedrag. De projecten geven inzicht in de middelen nodig zijn om deze nieuwe vorm van vervoer voor mensen met verward gedrag te kunnen doorvoeren.
  • Op landelijk niveau leveren de uitkomsten input voor het nieuwe ambulancekader, inclusief de bekostiging vanaf 2020.

Wie kan aanvragen?

Eén partij fungeert als hoofdaanvrager, en is onderdeel van een regionaal samenwerkingsverband dat aansluit bij de huidige praktijk.

Criteria (samenvatting)

Zie >>

Budget: minimaal € 200.000,- en maximaal € 500.000,- per project

Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur

Je ontvangt uiterlijk 7 weken na indienen het besluit.

Overige informatie

ZonMw

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.